Topsportstatuut | UCLL

Binnen UCLL zijn er vier types topsportstatuten, namelijk het A+, A-, B- en C-Statuut. Elk van deze statuten geeft recht op een aantal faciliteiten. Op basis van de  kandidatuur die je indient, zal de beoordelingscommissie één van deze drie topsportstatuten toekennen of de aanvraag weigeren. Studenten die beschikken over een A-Statuut zullen op meer faciliteiten beroep kunnen doen dan studenten met een B- of een C-statuut.

De onderverdeling van de verschillende statuten is gebaseerd op een aantal criteria. Deze criteria hebben te maken met de sporttak of discipline, het aantal trainingsuren, het niveau waarop je aan sport doet (nationale of internationale top), kansen om door te groeien naar een succesvolle internationale carrière, het wedstrijd- en stageprogramma, een gelijkmatig verdeelde belasting of periodes met piekbelasting en de inhoud en het niveau van een ((semi-)prof)contract.

Topsportstatuten

*Check de lijst van erkende federaties bij Sport Vlaanderen

Faciliteiten waarop je kan rekenen, afhankelijk van het toegekende A-, B- of C-statuut, betreffen:

  • Mogelijkheid tot het veranderen van klasgroep
  • Gewettigde afwezigheid tijdens verplichte lessen of practica
  • Verplaatsen of spreiden van stage-activiteiten
  • Examenspreiding binnen (of buiten) de examenperiode

 

Meer info

Voor al je vragen over het statuut of de faciliteiten of de procedure, stuur je een mailtje naar: topsport@ucll.be

Procedure

Stap 1

Je dient je aanvraag voor het statuut topsportstudent in via het tabblad "Inschrijvingen en aanvragen" op het  KU loket en voegt de nodige bewijsstukken toe.

Voor het statuut topsportstudent gaat het om een brief van je club of federatie en een overzichtsdocument met daarin:

  • Een overzicht van je resultaten van afgelopen academiejaar/seizoen (datum prestatie, omschrijving activiteit, aantal deelnemers)
  • Overzicht van trainingsarbeid (week/maand schema)
  • Wedstrijdschema voor komende periode

Op basis van de aangeleverde documentatie en eventueel een gesprek wordt jou het topsportstatuut toegekend door de beoordelingscommissie. Je wordt hiervan verwittigd via mail en ontvangt het attest erkenning statuut.

Stap 2

Je neemt contact op met de  studentendienst om te bespreken welke faciliteiten nodig, redelijk en haalbaar zijn in de opleiding. Om in aanmerking te komen voor examenfaciliteiten, dient je aanvraag ten laatste veertig dagen voor de start van de officiële examenperiode in orde te zijn.

Stap 3

De studentendienst kent de faciliteiten toe via KU loket. Na behandeling van je dossier ontvang je een bevestigingsmail en een attest met de toegekende faciliteiten.  Bij vragen of problemen, of wanneer je situatie wijzigt,  neem je snel opnieuw contact op met de studentendienst.