Vrijstellingen | UCLL
Je kan in sommige gevallen aanspraak maken op vrijstellingen:
  • op basis van elders verworven competenties (EVC)
  • op basis van elders verworven kwalificaties (EVK)
EVC

EVC staat voor ‘eerder verworven competenties’. “Een eerder verworven competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd”. Voorbeelden: werkervaring, vrijwilligerswerk en vrijetijdsactiviteiten.

EVK

Een EVK staat voor eerder/elders verworven kwalificatie. Dat is elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met succes gevolgd hebt. Je moet een examen afgelegd hebben, dat uitmondde in een formeel attest. Een bewijs van deelname is geen kwalificatie.

Elders verworven competenties

Ben je al een tijd professioneel aan de slag en wil je je loopbaan een nieuwe wending geven? Heb je nog niet de kans gekregen om te studeren in het hoger onderwijs en heb je nu veel ervaring opgedaan in het werkveld? Wil je deze ervaring inbrengen in een opleiding? Wil je promotie maken in je huidige baan en beschik je nog niet over de nodige kwalificaties?

Misschien is het “erkennen van verworven competenties” of het uitvoeren van een EVC-procedure dan wel de geschikte eerste stap om je diploma hoger onderwijs te behalen. EVC staat voor ‘eerder verworven competenties’. “Een eerder verworven competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd”. Deze definitie is terug te vinden in de brochure ‘Bewijs je bekwaamheid’ van het Ministerie van het Departement Onderwijs en Vorming.

Door te werken, te leven, deel te nemen aan vrijwilligerswerk of andere vrijetijdsactiviteiten buiten het formele leercircuit ontwikkelen mensen competenties. Deze competenties zijn misschien gelijk aan bepaalde competenties, eigen aan het niveau van een professionele bacheloropleiding die georganiseerd wordt door UC Leuven-Limburg. 

Het is mogelijk om, via een EVC-procedure, deze competenties te laten erkennen. Bij een positief resultaat leiden de erkende competenties tot vrijstellingen van bepaalde delen van die specifieke opleiding waarvoor de EVC-procedure uitgevoerd werd.

Je informeren over en aanmelden voor de EVC-procedure kan verschillen van opleiding tot opleiding. In onderstaande tabel maken we je wegwijs.

Opleiding

Informeren

Aanmelden

PBa Sociaal Werk

PBa Orthopedagogie

Pba Verpleegkunde

Assessmentcenter

EVC-platform

PBa Human Resource Management

Graduaat in HR-support

Graduaat in Orthopedagogische begeleiding

evc@ucll.be

EVC-platform

PBa Bedrijfsmanagement

Assessmentcenter

evc@ucll.be

Andere opleidingen

evc@ucll.be

evc@ucll.be

Opleiding

Informeren

PBa Sociaal Werk

PBa Orthopedagogie

Pba Verpleegkunde

Assessmentcenter

PBa Human Resource Management

Graduaat in HR-support

Graduaat in Orthopedagogische begeleiding

evc@ucll.be

PBa Bedrijfsmanagement

Assessmentcenter

Andere opleidingen

evc@ucll.be

Opleiding

Aanmelden

PBa Sociaal Werk

PBa Orthopedagogie

Pba Verpleegkunde

EVC-platform

PBa Human Resource Management

Graduaat in HR-support

Graduaat in Orthopedagogische begeleiding

EVC-platform

PBa Bedrijfsmanagement

evc@ucll.be

Andere opleidingen

evc@ucll.be

Opleiding

PBa Sociaal Werk

PBa Orthopedagogie

Pba Verpleegkunde

PBa Human Resource Management

Graduaat in HR-support

Graduaat in Orthopedagogische begeleiding

PBa Bedrijfsmanagement

Andere opleidingen

Opleiding

PBa Sociaal Werk

PBa Orthopedagogie

Pba Verpleegkunde

PBa Human Resource Management

Graduaat in HR-support

Graduaat in Orthopedagogische begeleiding

PBa Bedrijfsmanagement

Andere opleidingen

Elders verworven kwalificaties

Een EVK (eerder/elders verworven kwalificatie) is elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met succes gevolgd hebt.

Kwalificaties door vroegere studies kunnen zijn:

  • Diploma’s van opleidingen
  • Creditbewijzen van opleidingsonderdelen
  • Getuigschriften
  • Binnen- of buitenlandse studiebewijzen
  • Attesten van opleidingen waarvoor je een examen hebt afgelegd

De doelen van je gevolgde leertraject moeten op voorhand vastliggen en ze moeten geëvalueerd zijn. Je moet dus een examen afgelegd hebben, dat uitmondde in een formeel attest. Een bewijs van deelname aan een vorming of een opleiding is geen kwalificatie.

evk-procedure.pdf