Actief meewerken aan onderzoek | UCLL

Je werkt actief mee aan UCLL-onderzoek

Samen met een docent kan je ook toegepast onderzoek uitvoeren.

UCLL heeft  8 goed draaiende expertisecellen waar docenten, in opdracht van bedrijven of organisaties, onderzoek doen naar pasklare antwoorden.

Als student kan je helpen in die zoektocht, zodoende word je een innovatieve en inspirerende professional.

UCLL Research & Expertise is de lanceer- en landingsbasis voor innovatief praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.
Samen met professionals laten we nieuwe ideeën opstijgen en duurzaam landen.