Overslaan en naar de inhoud gaan

Binnen UC Leuven-Limburg hechten we veel belang aan kwaliteit en kwaliteitszorg. Hiertoe hebben we een geïntegreerd systeem voor kwaliteitsverbetering én –bewaking uitgewerkt. Volgende principes staan hierbij centraal:

inzetten op waarderende kwaliteitszorg

We vertrekken vanuit het vertrouwen dat iedereen naar kwaliteit streeft en dat er basiskwaliteit aanwezig is.

systematische en structurele kwaliteitsverbetering

De PDCA-cirkel ondersteunt de systematische kwaliteitszorg. De missie, visie en strategische prioriteiten zijn richtinggevend bij de voortdurende kwaliteitsverbetering. Voorgaande successen en sterktes inspireren de kwaliteitsverbetering.

een kritische vriend

Kwaliteitszorg leeft bij iedereen: studenten, personeel, leidinggevenden, alumni en werkveld. Iedereen is alert voor kwaliteitsverbetering en durft kritische vragen te stellen vanuit een waarderende houding en op basis van wederzijds vertrouwen.

voor alle domeinen en niveaus

Kwaliteitszorg richt zich op alle domeinen (onderwijs, onderzoek en dienstverlening (O&D),
studentenbeleid, HR, ICT, ... ) en niveaus van de organisatie (studenten en personeel, opleidingen, expertisecellen, groepen en diensten, UC Leuven-Limburg). Samenwerking tussen de verschillende domeinen en niveaus versterkt de kwaliteit.

continue kwaliteitsverbetering én–bewaking

We bouwen een systematiek uit waarbij er continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering én
kwaliteitsbewaking. Daarnaast focussen we af en toe op bepaalde thema’s omdat dit de organisatie scherp houdt en stimuleert om actie te ondernemen.

In de brochure “Zorgen voor kwaliteit. Altijd, overal en door iedereen’ vind je een becshrijving van het kwaliteitszorgsysteem van UC Leuven-Limburg. 

download de brochure