Overslaan en naar de inhoud gaan

moving minds foundation

De Moving Minds Foundation (MMF) geeft een gezicht aan de maatschappelijke betrokkenheid en het sociaal engagement van de medewerkers, studenten, alumni van de hogeschool en haar partners. Met de MMF geeft UCLL de kans aan organisaties en particulieren om projecten te steunen die activiteiten ontplooien ten voordele van:

  • jongeren en jongvolwassenen;
  • het maatschappelijk welzijn in de regio's Vlaams-Brabant en Limburg;
  • de samenwerking met het globale Zuiden. 

Het fonds geeft extra kansen tot verdere ontwikkeling, verdieping en uitbreiding van deze activiteiten, waar overige budgetten ontoereikend zijn. 

fonds van een hogeschool, fonds met onmiddellijke impact

In tegenstelling tot vele andere fondsen zet de MMF zich in voor praktijkgericht onderzoek, voor projecten met een onmiddellijke en directe impact op de samenleving. Uw steun levert dus al op korte termijn een zichtbaar resultaat op. En elk project dat steun krijgt van de MMF betrekt ook actief onze studenten. 

de projecten gesteund door de mmf

De MMF maakt een selectie uit de voorstellen ingediend door onze studenten en medewerkers op basis van bepaalde criteria. De projecten die in aanmerking komen voor steun van het fonds zijn dan ook erg divers, zowel qua thematiek als qua doelstellingen.

Maak meer mogelijk: steun de mmf

Met uw steun kunnen zij meer. Meer voor en met jongeren en jongvolwassenen, de regio, het Zuiden.

Uw gift kan al belastingvrij vanaf €40.
Steun de Moving Minds Foundation