Overslaan en naar de inhoud gaan

PROJECT 'EEN MAAT OP MAAT'

KWETSBARE JONGEREN EEN SOCIAAL NETWERK HELPEN UITBOUWEN

Voor veel maatschappelijk kwetsbare jongeren is het niet evident om nieuwe contacten te leggen of de hobby uit te oefenen waarvan ze al lang dromen. Jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg of de gehandicaptensector komen vaak in dezelfde milieus terecht en komen elkaar telkens tegen. Soms hebben ze helemaal geen netwerk. Toch hebben zij net als hun leeftijdsgenoten de behoefte om eens andere mensen te ontmoeten en daarmee gewone dingen te doen, dingen die elke jongere wel eens doet.

Het vrijwilligersproject 'Een Maat op Maat' koppelt een student Sociaal Werk en een kwetsbare jongere aan elkaar. Pieter Mertens, projectcoördinator: "Vanuit een gelijkwaardige positie, los van een hulpverlenersrelatie, kunnen studenten voor jongeren op verschillende vlakken een steun zijn en hun eigen mogelijkheden versterken. Maar het werkt natuurlijk ook omgekeerd. Ook jongeren in kwetsbare posities hebben krachten en kansen. Die ontmoeting tussen twee vaak ongekende werelden is de kracht en de eigenheid van het project."

Het contact tussen de maatjes kan verschillende vormen aannemen. Het gaat hem daarbij om de dingen samen doen, eerder dan om de activiteiten zelf. Student Amber: "Een goed contact met ons maatje komt er niet zozeer door de 'fun-factor', maar wel door het contact in kleine zaken zoals samen boodschappen doen." Eens de studenten hun maatje goed kennen, kunnen ze inspelen op hun specifieke behoeften en de activiteiten daarop afstemmen.

Het project ontstond als vrijwilligerswerking binnen UCLL's opleiding Sociaal Werk. Enkele docenten en studenten werken hiervoor samen met partners van de hogeschool: de Wissel, Tander, Oikonde, Arktos, Monte Rosa, MFC Combo en Wonen & Werken. Zij gaan binnen hun organisatie op zoek naar jongeren die nood hebben aan een maatje.

een_maat_-_studenten_janne_en_amber_0.jpg

Janne en Amber, studenten en maatjes.


WELK VERSCHIL MAAKT UW STEUN?

'Een Maat op Maat' draait volledig op vrijwilligers. De docenten en studenten die zich hier voor inzetten, kunnen dus elke bijdrage gebruiken. Waar en hoe de middelen precies ingezet worden, gebeurt in nauwe samenspraak met een aantal van de betrokken werkveldorganisaties. De focus hierbij is steeds de meerwaarde hiervan voor de jongere zelf.

Je gift maakt het mogelijk dat jongeren en studenten activiteiten die ze samen willen ondernemen, kunnen realiseren. Zo kunnen ze hun leefwereld letterlijk en figuurlijk verruimen door er buiten de hun vertrouwde omgeving op uit te trekken of simpelweg hun zelfstandigheid verhogen door bijv. samen te koken. Normale activiteiten voor een jongere, maar niet vanzelfsprekend als je het met minder moet doen.

Structureel biedt je gift ons de kans het model van samenwerking tussen jongeren en studenten verder bekend te maken, waardoor er meer kandidaten voor ontmoeting aanmelden.

 

STEUN DIT PROJECT

Wil je dit project graag steunen? Dat kan door 'project Een Maat op Maat' te vermelden bij je overschrijving aan de Moving Minds Foundation. Meer details over hoe je een gift doet

Of wil je dit project steunen met andere dan geldelijke middelen? Meer dan een eenmalige gift? Neem dan contact op met de projectcoördinator binnen UCLL.

 

CONTACT

Pieter Mertens, projectcoördinator 'Een maat op maat' voor UCLL
pieter.mertens [at] ucll.be, 016 375 100

pmertens.png
 

PARTNERS

Arktos - de Wissel  -  MFC Combo  - Monte Rosa -  Oikonde -  Pleegzorg Vlaams-Brabant - Tander - Wonen & Werken

 

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN

e_sdg_logo_with_un_emblem_horizontal_rgb.png

Het project 'Een maat op maat' wil bijdragen tot het bereiken van de volgende Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties:

e_sdg_goals_icons-individual-rgb-03.png
Het welzijn voor iedereen verhogen.

e_sdg_goals_icons-individual-rgb-10.png
Ongelijkheid verminderen.