Overslaan en naar de inhoud gaan

Om in aanmerking te komen voor de steun van de MMF, moet een actie/initiatief/project aan bepaalde criteria voldoen:


1. Categorieën

De aangevraagde steun voor een actie/initiatief/project situeert zich duidelijk binnen één van volgende categorieën en binnen de maatschappelijke betrokkenheid en het sociaal engagement van UCLL: 

 1. de ondersteuning van jongeren en jongvolwassenen;
 2. het maatschappelijk welzijn in de regio's Vlaams-Brabant en/of Limburg;
 3. de samenwerking met het globale Zuiden.


2. Moving Minds gehalte

Moving Minds is een mindset, een attitude. De mensen betrokken bij de projecten onderscheiden zich als Moving Minds omdat ze:

 • bewogen worden in emotionele zin, geraakt worden door wat er in de wereld gebeurt, veraf en dichtbij;
 • zelf mee bewegen met de omgeving en de wereld rondom, bewegen in denken, doen en zijn, bewegen door en samen met anderen;
 • zichzelf en anderen doen bewegen: bewegen zichzelf en anderen, zijn zelf de beweging die ze willen zien, doorbreken hokjes en streven naar verdere ontwikkeling van zichzelf, de professionele omgeving in de regio, de wereld/maatschappij vanuit een opgenomen engagement.


3. Eigenschappen

De projecten van de MMF:

 1. betrekken studenten of jongeren actief, dragen bij tot competentie- en talentontwikkeling
 2. vertrekken vanuit maatschappelijk engagement of vanuit nieuwsgierigheid, verwondering
 3. werken samen met een externe partner (co-creatie); regionale en internationale partners
 4. zijn duidelijk innoverend, verrassend, creatief, inspirerend, … in de praktijk/in het werkveld
 5. tonen ondernemerschap
 6. tonen wereldburgerschap
 7. zijn interdisciplinair, maakt een cross-over
 8. tonen regionale meerwaarde
 9. verbinden regio's en/of zijn regio-overschrijdend (Euregio, Leuven-Limburg)
 10. zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals (VN)