Overslaan en naar de inhoud gaan

Project ‘Het Mobiel Atelier’

Artistieke en zinvolle beleving voor dak- en thuislozen

Piet Vandenhende, kunstenaar en ex-dakloze, is nauw verbonden aan de opleiding Sociaal Werk en engageert zich in het Mobiel Atelier-project. Hij heeft een fietskar gemaakt en hiermee trekt hij samen met studenten Sociaal Werk Leuven in om op publieke plaatsen (zoals het stadspark en de bibliotheek Tweebronnen) workshops te organiseren. Gedurende de winterperiode staat het Mobiel Atelier in De Meander, een inloopcentrum in Leuven van CAW Oost-Brabant. Tijdens de workshops werken studenten en mensen die dak- en thuisloos zijn creatief samen. Ze ontmoeten elkaar ongedwongen, en kijken en luisteren naar elkaar. Onder artistieke begeleiding wordt er effectief naar een product gewerkt, zoals kerstkaarsen en beeldjes in klei. De straathoekwerker van het CAW is toeleider in dit verhaal.

Het project is in volle ontwikkeling. De bedoeling is om het proces van samen creëren te koppelen aan een maatschappelijke thema dat vaak onzichtbaar of onbesproken blijft zoals dak- en thuisloosheid. Het Mobiel Atelier ontvouwt zich als een democratisch experiment, mobiliseert stedelijk burgerschap, biedt een leerplek voor studenten, stimuleert dialoog en maakt het onzichtbare zichtbaar. Dit sociaal-artistiek project werkt dus sociaal verbindend en als hefboom voor sociale gelijkheid.

Dit project heeft dus zowel een betekenis voor de dak- en thuislozen als voor de gemeenschap.

"Het Mobiel Atelier is een werkplaats in openlucht. Hierdoor geef je aan de mensen op straat niet alleen een ander beeld van de dak- en thuislozen, je geeft ze ook de kans om effectief mee te komen werken."

Hilde Bloemen

mobat.png
Piet Vandenhende en Hilde Bloemen met hun Mobiel Atelier

mobat2.png
Het Mobiel Atelier in actie in de bibliotheek Tweebronnen (Leuven).


welk verschil maakt uw steun?

Aangezien het project nog in volle ontwikkeling is en gericht is op het co-creëren van materialen, is het noodzakelijk om materiaal aan te kunnen schaffen voor de workshops. Daarnaast sparen we voor  een elektrische fiets om zo nog mobieler te worden.
 

Steun dit project

  • Wil je dit project graag steunen? Dat kan door 'project Het Mobiele Atelier’ te vermelden bij je overschrijving aan de Moving Minds Foundation.

Een gift doen

  • Of wil je dit project steunen met andere dan geldelijke middelen? Meer dan een eenmalige gift? Neem dan contact op met de projectcoördinator binnen UCLL.


Contact

Hilde Bloemen, projectcoördinator ‘Het Mobiele Atelier’
hilde.bloemen [at] ucll.be
016 375 100

hbloemen_av.png


Partners

caw.png

leuven_0.png

vlbr.png

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de vn


Het project ‘Het Mobiele Atelier’ wil bijdragen tot het bereiken van volgende Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties: 

sdg-icon-nl-rgb-10.jpg 
Het verminderen van ongelijkheid door de sociale inclusie van iedereen mogelijk te maken of te bevorderen.

sdg-icon-nl-rgb-11.jpg 
Het bevorderen van duurzame steden en gemeenschappen waar er een plek is voor iedereen en waar publieke ruimte gebruikt worden voor een inclusief, veerkrachtig en duurzaam klimaat.