Overslaan en naar de inhoud gaan

Project ‘Ibelong’

Moving Minds Outspoken: studenten aan het woord voor een inclusieve leef- en leeromgeving

De stem van studenten uitgebreider aan bod laten komen in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs binnen UCLL, dat is het doel van het project ‘Ibelong’. Door in debat te gaan met experten, docenten en ondersteuners, werken studenten mee aan een onderzoek dat uiteindelijk tot aanbevelingen komt over hoe het onderwijs inclusiever maken en de kwaliteit daarmee nog een niveau hoger te tillen.

Van superdiversiteit tot sociale integratie

In een reeks van gesprekken brengen studenten samen met docenten en ondersteuners hun meningen over thema’s gaande van superdiversiteit tot sociale integratie in kaart. De good practices die hieruit naar boven komen, dienen als inspiratie voor de hele hogeschoolgemeenschap. De studenten laten van zich horen via video’s en podcasts. Het expertisecentrum ‘Inclusive Society’ van UCLL Research & Expertise slaat hiervoor de handen in elkaar met het team Studentenvoorzieningen van de hogeschool.

Welk verschil maakt uw steun?

Elke bijdrage stelt Ibelong beter in staat om in haar werking te streven naar duurzame verankering van het project en naar mobiliteit over de opleidingen en campussen heen. Denk hierbij aan het aanschaffen en optimaliseren van camera’s, microfoontjes, opnameapparatuur en de ondersteunende kosten van een warme ontvangst voor de deelnemers.

Steun dit project

Wil je dit project graag steunen? Dat kan door 'project Ibelong’ te vermelden bij je overschrijving aan de Moving Minds Foundation.

een gift doen

Of wil je dit project steunen met andere dan geldelijke middelen? Meer dan een eenmalige gift? Neem dan contact op met de projectcoördinator binnen UCLL.

Contact

Els Teijsen
onderzoekster Inclusive Society & projectcoördinator Ibelong, UCLL
els.teijsen [at] ucll.be
0478 254 375

Partners

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Het project Ibelong wil bijdragen tot het bereiken van de volgende ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) van de Verenigde Naties:

Het welzijn van studenten, docenten, ondersteuners en experten, kortom alle Moving Minds, verhogen.

Studenten krijgen de mogelijkheid om mee te werken aan kwalitatief onderzoek met de focus op het verder verbeteren van het onderwijs van UCLL. Docenten kunnen hun lespraktijk aanpassen op basis van wat ze bijleren tijdens het project. Het bevordert zo ook het levenslang leren voor docenten, experten en ondersteuners.

Het verminderen van ongelijkheid in het hoger onderwijs door de sociale inclusie van iedereen
mogelijk te maken en te bevorderen.