Overslaan en naar de inhoud gaan

PROJECT RaFTR

Citizen science vanop het water

Als het over klimaat, ecologie en geologie gaat, zijn waterlopen dankbare studieobjecten. De data die
hieruit voortkomen zijn interessant voor zowel lokale, nationale als internationale instanties. Het project
‘RΔFTR’ biedt studenten en leerlingen de kans om met een varend laboratorium een rivierlandschap
zelfstandig te onderzoeken. Ze ontwerpen eerst een sensorvlot met datastreaming en gaan dan vanuit
drie thematische kajaks (hydrosfeer, biosfeer en geosfeer) aan de slag met veldwerkmaterialen en
digitale tools. Onder begeleiding van docenten aardrijkskunde en techniek van UCLL’s lerarenopleiding,
nemen ze de polsslag van hun zelfgekozen riviertraject en dragen ondertussen bij aan
gegevensverzameling.

Leerlingen en studenten

Voor deelnemende scholen is project RΔFTR een boeiend STEM-project voor de eerste graad. De kans
om verschillende schoolteams te begeleiden, maakt er een waardevol burgerwetenschapsproject van
voor laatstejaarsstudenten uit de lerarenopleiding. Van rivierlandschap naar open source datastroom:
leerlingen en studenten peddelen mee door de wondere wereld van natuurwetenschap en techniek.

Leerlingen zien de maatschappelijke waarde in van wetenschappelijk onderzoek, technische creatie en
burgerwetenschap. Ze werken vakoverschrijdend en leren wat systeemdenken is. Samen met de
studenten verwerven ze 21st century skills: wereldburgerschap, mediawijsheid,
informatievaardigheden, kritisch, creatief en probleemoplossend denken,....

Mogelijkheden tot samenwerking

Een eerste projecttest is gepland voor de zomer van 2021. Eens er verschillende ‘roadtests’ achter de
rug zijn en het projectteam meerdere schoolteams begeleid heeft, beschikt het over voldoende
verschillende data. Dan kan eventueel een volgende stap gezet worden.

Want niet alleen scholen zijn vragende partij voor dergelijke vakoverschrijdende projecten; er bestaat
ook interesse bij stakeholders buiten het onderwijs. Denk aan partners op het grensvlak tussen water,
natuur, wetenschap en techniek zoals VMM, Natuurpunt, Aquafin, MOS, Milieuboot, kajakverenigingen,
etc. Het veldwerk en de technologie die gekoppeld zijn aan het sensorvlot, laten ook samenwerking toe
met andere educatieve projecten die steunen op instrumentele wetenschappelijke data.

Internationaal netwerk

RΔFTR wil een netwerk van scholen uitbouwen. Op lange termijn is internationalisering het streefdoel.
Dat kan betekenen dat het project ook de taalvakken erbij gaat betrekken. Internationale studenten
kunnen ook RΔFTR uitvoeren en promoten.

Welk verschil maakt uw steun?

Met uw bijdrage kunnen we:

  • veldwerk- en logistiek materiaal aanschaffen (nieuwe instrumenten, kajaks of kano’s met GoPro-camera’s, nieuwe sensoren)
  • via desktopstudie aan dataverwerking doen (software, hardware, dataopslag).

Dit laat ons toe zoveel mogelijk plaatsen en riviertrajecten te bereiken en meer scholen te betrekken,
begeleiden en verbinden. De data kunnen lokaal, nationaal én internationaal ingezet worden om aan
rivierbeheer te doen en zo het milieu te verbeteren.

U verdient hiermee een plaatsje in één van onze kajaks en u mag het vlot zelf eens bedienen. De data
zijn vrij van auteursrecht en staan na verwerking ter uwer beschikking.

Steun dit project

Wil je dit project graag steunen? Dat kan door 'project Raftr’ te vermelden bij je overschrijving aan de Moving Minds Foundation.

een gift doen

Of wil je dit project steunen met andere dan geldelijke middelen? Meer dan een eenmalige gift? Neem dan contact op met de projectcoördinator binnen UCLL.

Contact

Arjan van der Star, projectcoördinator & docent aardrijkskunde Lerarenopleiding UCLL
arjan.vanderstar [at] ucll.be
0494 805 545

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Het project RΔFTR wil bijdragen tot het bereiken van de volgende ‘Sustainable Development Goals’
(SDGs) van de Verenigde Naties:


SDG 4: kwaliteitsonderwijs (lerarenopleiding, secundair onderwijs)


SDG 6: schoon water en sanitair (afvalwater, watervervuiling, waterschaarste, irrigatie,
overstromingen)


SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen (historische vestigingspatronen, urbanisatie, riolering,
regenwateropvang)


SDG 14: leven onder water (hydrosfeer, aquatische ecologie, vervuiling)


SDG 15: leven op het land (biodiversiteit, exoten, ecosysteemdiensten)


SDG 17: partnerschappen om de doelen te bereiken (citizen science, scholen, UNESCO ASP-netwerk,
stakeholders)