Overslaan en naar de inhoud gaan

BEGELEIDEN EN BEOORDELEN

De student, de mentor en de opleiding vormen samen één team. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de studentencoach en docenten.  Aan het eind van elk semester vult de mentor het evaluatiedocument in en gaat daarover in gesprek met de student. Op het einde van het academiejaar vindt  er een driehoeksgesprek plaats tussen de student, de mentor en de studentencoach.  Tijdens dit gesprek wordt er een  beeld van de student gemaakt en gekeken of  de student klaar is om een volgende opleidingsfase aan te vangen.

PORTRETTEN

De  portretten  geven elk een beeld van een student. Ze kunnen het proces van begeleiden en beoordelen ondersteunen.

SCHEMA TOETSPROGRAMMA

In dit overzicht staan alle  evaluatiemomenten  per semester en opleidingsfase.

EVALUATIEDOCUMENT

 1 BaLO:  Begeleidingsdocument opleidingsfase 1  

 2 BaLO:  Evaluatiedocument opleidingsfase 2

 3 BaLO:  Evaluatiedocument opleidingsfase 3