Overslaan en naar de inhoud gaan

De praktijkkalender is onder voorbehoud van wijzigingen (versie 30/06/21).

Praktijkkalender 2021-2022

Wie loopt waar stage

- Eerstejaarsstudenten lager onderwijs lopen gedurende het hele jaar stage in dezelfde school. In tegenstelling tot vorige jaren wisselen ze gedurende het eerste semester van leerjaar.  Het tweede semester blijven ze verbonden aan een vaste klas.
Tijdens het eerste semester leggen we de klemtoon, meer dan in het verleden, op het geven van lessen die in de opleiding mee voorbereid worden.  Daarnaast heeft de student ruimte voor het breed verkennen van het kind in al zijn contexten, het verkennen van de basisschool en het beroep van leerkracht. Voor dit eerste semester loopt de student op vastgestelde momenten twee dagen stage in een derde leerjaar, twee dagen in een zesde leerjaar en twee dagen in een tweede leerjaar.
Tijdens het tweede semester zet de student verdere stappen in het uitwerken en geven van lessen. De student is het hele semester verbonden aan een klas van het tweede, derde of vierde leerjaar.

Tweedejaarsstudenten  gaan zelf op zoek naar een stageplaats.  In semester 1 lopen zij stage in het 2de leerjaar of in de 2de graad, in semester 2  in de 3de graad. 
Zij lopen het hele jaar stage in dezelfde school OF  ieder semester in een andere school. De studenten maken deze keuze bij de start van het academiejaar.  

Derdejaarsstudenten gaan zelf op zoek naar een stageplaats en lopen het hele jaar stage in dezelfde school.  In semester 1 lopen zij stage in het 1ste leerjaar, in semester 2 in de 3de graad.

- 1ste, 2de en 3de jaarsstudenten kunnen geen stage lopen in eenzelfde klas (Uitzondering: de stageplaats kiest bewust voor teamteaching en informeert de opleidingsinstelling hierover.)