Overslaan en naar de inhoud gaan

inzetdagen

Scholen die zich engageren om studenten voor een volledig jaar te begeleiden, krijgen de kans om studenten in te zetten voor allerlei taken. De inzetdagen worden steeds gepland in overleg met de student en daarbij wordt rekening gehouden met beschikbaarheid en reeds verworven competenties.

De student vult de inzetdagen aan in het stageplan.

aantal dagen en suggesties voor invulling:

1 dag voor de opleiding (student krijgt de kans om een keuze te maken bij de start van het academiejaar)

2 dagen   voor de stageschool

- praktische hulp bij schoolproject, sportdag, themadag, schoolorganisatie,…

- praktische hulp bij schoolfeest buiten schooltijd

- begeleiden van een leeruitstap (de verantwoordelijkheid ligt bij de begeleidende mentor)

begeleiden en beoordelen

De begeleidende mentoren vullen het GROEIDOC  aan met observaties en feedback.