Overslaan en naar de inhoud gaan

Inzetdagen

Scholen die zich engageren om studenten  te begeleiden, krijgen de kans om studenten in te zetten voor allerlei taken. De inzetdagen worden steeds gepland in overleg met de student en daarbij wordt rekening gehouden met beschikbaarheid en reeds verworven competenties.

Een student die in semester 6, omwille van een stage in het buitenland, niet of minder aanwezig kan zijn in de CO-school, plant de inzetdagen tijdens semester 5. Bij twijfel kan er altijd contact opgenomen worden met de studentencoach.

De student vult de inzetdagen aan in het stageplan.

Aantal dagen en suggesties voor invulling:

TOTAAL 10 inzetdagen

1 dag voor de opleiding voor sommige studenten (student krijgt de kans om een keuze te maken bij de start van het academiejaar)

5 dagen  voor de stageschool waar stage sem 5 gelopen wordt 

5 (of4) dagen voor de stageschool waar stage sem 6 gelopen wordt

de  student  kan de verantwoordelijkheid voor een deel van de organisatie of een groep leerlingen opnemen

- praktische hulp bij schoolproject, sportdag, themadag, schoolorganisatie,…

- praktische hulp bij schoolfeest buiten schooltijd

- begeleiden van een leeruitstap (de verantwoordelijkheid ligt bij de begeleidende mentor)

- actief meewerken aan (de voorbereiding van) een schoolproject

- vervangingen in een klas (maximaal 5 dagen)

- een tweede keer openluchtklas begeleiden

Begeleiden en beoordelen

De begeleidende mentoren vullen het GROEIDOC aan met observaties en feedback.