Overslaan en naar de inhoud gaan

keuzestage

In 3 BaLO moet je een keuzestage inlassen.Je bepaalt zelf waar je deze  stage plant.  Voorwaarde is wel dat je stage loopt in een educatieve context en dat je kansen krijgt om te werken aan de competenties uit het competentieprofiel

De bedoeling van de keuzestage is dat je de kans krijgt om onderwijs in brede betekenis en ook in een niet-schoolse context te ervaren. Het is niet de bedoeling dat een engagement dat je misschien al jaren opneemt en bijgevolg geen nieuwe ervaring voor jou is,  gaat inplannen als keuzestage. bijvoorbeeld: jeugdleider bij de scouts, Chiro, ... of  monitor op een vakantiekamp,.

Grijp de kans die je krijgt om nieuwe ervaringen op te doen in contexten die je nog niet kent.

Totale belasting = 10 dagen  Je kan gaan voor 2 volle weken maar ook voor losse dagen of een wekelijks engagement voor een langere periode. 

  • KEUZES AANGEBODEN DOOR DE OPLEIDING

Vanuit de opleiding worden een aantal keuzes aangeboden.  Je vindt die op in de cursus 'praktijk 3' op Toledo.  Neem contact met de verantwoordelijke voor meer informatie i.v.m. invulling en deadline inschrijving.

  • SUGGESTIES VOOR KEUZESTAGE DOOR CO-SCHOLEN

Sommige CO-scholen gaven ook suggesties.  Bespreek dit tijdens het eerste contact met de CO-school in juni of september.  Indien je ingaat op hun voorstel kan je deze keuzestage bespreken met je STC en opnemen in je stageplan.

  • ZELF GEZOCHTE KEUZESTAGE

Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats om je keuzestage te realiseren.  Je legt de stageplaats en de invulling van de stage voor aan je studentencoach. Indien je reeds een keuzestage wilt opnemen in de grote vakantie, leg je jouw voortel voor aan Luc Degrande via mail.  Zodra er een akkoord is, kan je de keuzestage opnemen in je stageplan. 

Je laat een stageovereenkomst invullen in tweevoud.  Eén exemplaar voor de stageplaats, één voor jou.  In september bezorg je een kopie van de stageovereenkomst aan jouw STC. Je vindt een stagebrief en de stageovereenkomst bij stage administratie.

stagesteekkaart keuzestage

begeleiden en beoordelen