Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie:

Internationalisering komt op diverse manieren aan bod in onze opleiding.
 

Kortdurende uitwisselingen

Enerzijds zijn er korte internationale initiatieven waar je 1 à 2 weken op uitwisseling gaat naar een ander land. De inleefreis naar Polen, Benin of Ecuador zijn hiervan enkele voorbeelden. Deze initiatieven kan je via het opleidingsonderdeel keuzeruimte opnemen in je 2de of 3de opleidingsfase. Dit is afhankelijk van de timing waarop de uitwisseling zal worden georganiseerd. Bij het begin van je 2de en 3de opleidingsfase zal je hier meer informatie over ontvangen. 
 
Anderzijds kan je ook deelnemen aan internationale online congressen of kan het zijn dat je via een bepaald OPO in contact komt met buitenlandse docenten en studenten.
 

Langdurige uitwisselingen 

Voor studenten die langdurig een internationale ervaring willen opdoen, zijn er in de laatste opleidingsfase mogelijkheden om een volledig semester een studie of stage op te nemen bij één van onze partners in Europa of het Zuiden.
 
We hebben een groot netwerk van partners in Europa waar studenten een studie of een stageprogramma kunnen volgen.
In het Zuiden hebben we structurele samenwerkingsverbanden met lokale organisaties (Suriname, Zuid-Afrika, Ecuador en Bali) in het kader van Community Development through Service Learning (CDSL). De Zuid-stages worden voorafgegaan door een specifiek voorbereidingsprogramma.