Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie:

Internationalisering komt op diverse manieren aan bod in onze opleiding

Enerzijds wordt in diverse opleidingsonderdelen doorheen de opleiding van studenten verwacht dat ze hun kennis verbreden buiten de landsgrenzen, door zich te verdiepen in internationale bronnen.

Daarnaast zijn er een aantal opleidingsonderdelen die internationaal getint zijn.
Zo gaan voor maatschappelijk vraagstukken studenten in het eerste jaar op bezoek in een grootstad in Vlaanderen (Brussel, Antwerpen, …) Studenten worden hier geconfronteerd met migratie en multiculturaliteit.
In het derde jaar kunnen studenten 2 keuzevakken kiezen waar de landsgrenzen worden overgestoken nl. SNOK (het begeleiden van een skivakantie voor kinderen in het lager onderwijs) en ECSW (een euregionaal samenwerkingsproject).

Voor studenten die langdurig een internationale ervaring willen opdoen zijn er in de laatste opleidingsfase  langdurige trajecten (een volledig semester) die een student naar een bestemming in Europa of het Zuiden brengt. In Europa heeft de opleiding een groot netwerk van partners waar studenten een studie of een stage programma kunnen volgen.
In het Zuiden hebben we structurele samenwerkingsverbanden met lokale organisaties (Suriname, Zuid-Afrika, Marokko, Congo en Bolivia) in het kader van Community Development through Service Learning (CDSL). De Zuid stages worden voorafgegaan aan een heel specifiek voorbereidingsprogramma.

Ten slotte organiseren we inleefreizen (1 à 2 weken) naar Marokko, Polen en Congo die kaderen binnen het keuzetraject ‘Werken met kwetsbare jongeren in internationaal perspectief’ in de laatste opleidingsfase.