Overslaan en naar de inhoud gaan

Naast een Vlaams diploma secundair onderwijs of een Nederlands VWO-, MBO4- of HAVO-diploma zijn ook de volgende diploma’s voldoende om toegelaten te worden tot een graduaat bij UCLL. 

  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is; 
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden; 
  • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden; 
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie; 
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; 
  • een diploma van bachelor of master;  
  • een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend;