Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor kandidaten die GEEN diploma hoger secundair onderwijs hebben

voor graduaatsopleidingen

Als je NIET in het bezit bent van een vereist diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma kan je toch toegelaten worden tot een graduaatsopleiding op voorwaarde dat je slaagt in een toelatingsonderzoek graduaatsopleidingen. Meer informatie en een inschrijfformulier vind je op www.toelatingsonderzoek.be.

Onder voorbehoud van wijzigingen n.a.v. de richtlijnen over de Corona maatregelen:

 • Donderdag 1 oktober, Diepenbeek campus Diepenbeek, 9u

voor bacheloropleidingen

Als je NIET in het bezit bent van een diploma hoger secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma kan je toch toegelaten worden tot een bacheloropleiding op voorwaarde dat je slaagt in een toelatingsonderzoek bacheloropleidingen.
Meer informatie en een inschrijfformulier over het toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen vind je hieronder:

Voorwaarden

 • Leeftijd
  De leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 31 december van het academiejaar waarvoor je wil inschrijven,
  of aantonen dat je over een uitzonderlijke begaafdheid beschikt.
 • Nationaliteit
  De nationaliteit hebben van een land uit de EER of Zwitserland of behoren tot één van onderstaande categorieën:
  • verblijfsrecht voor onbepaalde duur in België;
  • erkend slachtoffer van mensenhandel;
  • verblijfsrecht als student voor bepaalde duur (subsidiaire bescherming);
  • onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure);
  • begeleider/ vervoeger van een persoon met onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure);
  • erkend vluchteling.
 • Eén toelatingsonderzoek per academiejaar
 • Bij inschrijving voor het toelatingsonderzoek in onze hogeschool mag je geen toelatingsonderzoek lopen hebben in een andere instelling van de Associatie KU Leuven

Omschrijving

Het toelatingsonderzoek bestaat uit:

 • inschrijving via het aanmeldingsformulier onderaan;
 • voorbereiding thuis: samenstellen van een digitaal dossier bestaande uit een scan van je identiteitskaart, een motivatiebrief en een uitgebreid CV met zowel werkervaring als een beschrijving van de studieloopbaan. De inschrijving is pas definitief als dit dossier digitaal is ingediend bij toelatingsonderzoek [at] ucll.be  .

In de hogeschool op de gekozen datum:

 • een test begrijpend lezen onder begeleiding van een psycholoog;
 • een interview op basis van het aanvraagformulier en je ingediend dossier;
 • eventueel bijkomende opdrachten.

Doel:

 • meten van je studiepotentieel (begrijpend lezen, redeneren, probleemoplossend vermogen, kennis verwerven);
 • polsen naar je motivatie;
 • geven van een studieadvies.

Procedure

 • Het formulier 'Aanvraag toelatingsonderzoek hoger onderwijs' vind je onderaan. Vul het in en klik op 'indienen'. Je aanvraag moet ons ten laatste 3 weken voor de datum van het toelatingsonderzoek bereiken. Voor meer informatie kan je terecht op volgend adres: toelatingsonderzoek [at] ucll.be .
  Je ontvangt een bevestigingsmail van je inschrijving. 
 • Indienen van je digitaal dossier bij toelatingsonderzoek [at] ucll.be ten laatste 3 weken voor de datum van het toelatingsonderzoek.
 • Denk je op basis van een functiebeperking recht te hebben op faciliteiten, duid dit dan aan op het inschrijvingsformulier
 • Op de dag van het toelatingsonderzoek dien je je aan op het afgesproken uur en de plaats. Het onderzoek eindigt ten laatste om 16u30.
 • Aansluitend op het toelatingsonderzoek formuleert de toelatingscommissie een advies dat samen met jou besproken wordt. De dag zelf krijg je het resultaat van je toelatingsonderzoek.
 • Het resultaat wordt overgemaakt aan de Algemeen Directeur die dat zal bekrachtigen.
 • Na de bekrachtiging van een positief resultaat ontvang je een toelatingsbewijs waarmee je je volgens de gewone procedure kan inschrijven.

Data

 • Maandag 11 januari 2021, 9 u Diepenbeek
 • Maandag 7 juni 2021, 9u Proximus

Toelatingsbewijzen voor een bacheloropleiding behaald in een andere hogeschool/universiteit zijn ook geldig. 

Formulier toelatingsonderzoek voor bacheloropleidingen