Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma Welzijn @UCLL

Wil jij graag mensen helpen? Heb je een sterk rechtvaardigheidsgevoel?Ben je geboeid door maatschappelijke evoluties en uitdagingen? Check, check, check … dan wil je vast en zeker óók meer weten over al onze opleidingen binnen Welzijn.  Met 5 Graduaten en 3 Professionele Bachelors biedt UCLL immers de meest brede waaier aan Welzijnsopleidingen.  En dat, verdeeld    over twee warme en gezellige campussen, nabij de bruisende studentensteden Leuven en Hasselt. 

Wat delen al onze welzijnsopleidingen?  Persoonlijke groei via doorgedreven begeleiding!  En, een solidaire en rechtvaardige samenleving, daar doen wij het allemaal voor!  Een overzichtje van de opties:  

Bachelor Orthopedagogie @Hasselt -  
PLUS tRAJECT OrthoPedagogie werken & studeren

-Je wordt een praktijkgerichte orthopedagoog die mensen in complexe situaties ondersteunt en hun levenskwaliteit verhoogt.  
-Je kan werken in: alle welzijnsvoorzieningen en –organisaties, zoals  organisaties met begeleidingsvragen voor gezinnen, voorzieningen voor personen met een beperking of ontwikkelingsstoornis, jeugdzorgcentra, ouderen- en thuiszorg, … 

Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen @Heverlee 

-Je wordt een jeugdprofessional en leert kinderen en jongeren én hun opvoeders op een professionele én creatieve manier te ondersteunen. 
-Je kan werken in: Bijzondere jeugdzorg, ondersteuningsinitiatieven voor minderjarigen met een beperking, Huizen van het Kind, kinder- en buitenschoolse opvang,  leerlingenbegeleiding in onderwijs ...

Bachelor Sociaal Werk @Heverlee  - plus trajectHR

-Als sociaal werker ondersteun je groepen en/of mensen hun weg te vinden in de samenleving. 
-Je kan werken in: een sociale dienst vb. OCMW, sociaaljuridische hulpverlening, justitie, kabinet, straathoekwerk, buurtwerk, verenigingsleven, jeugdwerk …

Of kies jij liever voor een graduaat? Graduaten zijn 2-jarige opleidingen van 120 studiepunten met de nadruk op werkplekleren.  Je wordt een ‘basiswerker’ in de sector. 


Graduaat Maatschappelijk werk @Hasselt OF@Heverlee

Als maatschappelijk werker aan de basis ondersteun je kwetsbare mensen of groepen hun weg te vinden in de samenleving. Je komt terecht in gelijkaardige organisaties als de bachelor Sociaal Werk.

Graduaat Sociaal-Cultureel werk @Hasselt OF@Heverlee

Als sociaal-cultureel werker aan de basis breng je mensen samen in de buurt, vereniging, op sociaal-artistiek vlak door verbinding en belangenbehartiging.  Je komt terecht in gelijkaardige organisaties als de bachelor Sociaal Werk.

Graduaat Orthopedagogische begeleiding @Hasselt OF@Heverlee

Als orthopedagogisch begeleider begeleid je personen om zelfstandig te kunnen functioneren in hun dagelijks leven. Je komt terecht in gelijkaardige organisaties als de bachelor Orthopedagogie.

Graduaat Syndicaal werk @Heverlee 
Graduaat HR-Support @Heverlee