Overslaan en naar de inhoud gaan

Topsportstatuut

De instellingen van de Associatie KU Leuven hebben een classificatie voor diegenen die naast hun studies ook op een hoog niveau sportief actief zijn. De toekenning van een statuut A of B is gebaseerd op jouw niveau, uitgedrukt via prestaties en trainingsarbeid bij voorkeur op het hoogste niveau van jouw sport. 
Indien jou het topsportstatuut toegekend wordt, geeft UCLL jou op basis van dat statuut de nodige faciliteiten en flexibiliteit om je sportactiviteit op hoog niveau te blijven combineren met je opleiding.
 

Contacten

Voor informatie over het statuut topsportstudent:
voor Leuven en Diest: topsportstudent.brabant@ucll.be
Voor Limburg: topsportstudent.limburg@ucll.be

Voor het aanvragen van de faciliteiten:
de studentendienst van je opleiding/ campus.
 

Procedure

Stap 1

Je dient je aanvraag voor het statuut topsportstudent in via KU loket  en voegt de nodige bewijsstukken toe.

Voor het statuut topportstudent gaat het om een brief van je club of federatie en een overzichtsdocument met daarin:

  • Een overzicht van je resultaten van afgelopen academiejaar/seizoen (datum prestatie, omschrijving activiteit, aantal deelnemers)

  • Overzicht van trainingsarbeid (week/maand schema)

  • Wedstrijdschema voor komende periode

Op basis van de aangeleverde documentatie en eventueel een gesprek wordt jou het topsportstatuut toegekend door de beoordelingscommissie. Je wordt hiervan verwittigd via mail en ontvangt het attest erkenning statuut.

 

Stap 2

Je neemt contact op met de  studentendienst om te bespreken welke faciliteiten nodig, redelijk en haalbaar zijn in de opleiding. Om in aanmerking te komen voor examenfaciliteiten, dient je aanvraag ten laatste veertig dagen voor de start van de officiële examenperiode in orde te zijn.

Stap 3

De studentendienst kent de faciliteiten toe via KU loket. Na behandeling van je dossier ontvang je een bevestigingsmail en een attest met de toegekende faciliteiten.  Bij vragen of problemen, of wanneer je situatie wijzigt,  neem je snel opnieuw contact op met de studentendienst.