Overslaan en naar de inhoud gaan

Wens je tussen de lessen door even sportief te ontspannen met een groepje studenten of klasgenoten? Dat kan! Kijk na welke sportunits vrij zijn en maak tijdig een reservatie via de sportdienst.

Hoe ga je best te werk:
Op het intranet kan je onder de rubriek uurroosters/sportaccommodatie zien welke sportunits op welk ogenblik nog onbezet zijn. Ga dan langs in de sporthal UCLL om je reservatie te bespreken. De aanvragen zullen behandeld worden in volgorde van datum van aanvraag.

Do you wish to relax with a group of students or classmates in between classes? Which can! Check which sports units are free and make a reservation in time via the sports department.

How do you do the best:
On the intranet you can see under the schedules / sports accommodation section which sports units are still unoccupied at what time. Then visit the UCLL sports hall to discuss your reservation. The applications will be processed in the order of the date of application.