Overslaan en naar de inhoud gaan

Heb ik recht op een studietoelage?

Een studietoelage kan je krijgen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn de nationaliteitsvoorwaarden, de studievoorwaarden en de financiële voorwaarden. Aangezien het stelsel bedoeld is als financiële steun voor gezinnen en studenten die het financieel moeilijk hebben, speelt het inkomen een belangrijke rol. Zowel bij het bepalen of de aanvrager in aanmerking komt als bij het berekenen van het toelagebedrag.

Voor welke opleiding kan ik een studietoelage krijgen?

Studietoelagen kunnen toegekend worden voor het volgen van twee bachelors, één master, één voorbereidingsprogramma, één schakelprogramma en één lerarenopleiding als vervolgopleiding en dit als je ingeschreven bent met een diplomacontract. BanaBa’s of postgraduaten komen helaas niet in aanmerking.
Daarnaast biedt het jokerkrediet een opvangnet voor als je eens niet geslaagd bent of je wil heroriënteren.

Het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent en je studieverleden bepalen mee het bedrag van je studietoelage.

Hoeveel bedraagt een studietoelage?

Een studietoelage varieert afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Voor het hoger onderwijs bedraagt de minimumstudietoelage per academiejaar 265,90 euro. De maximale toelage bedraagt 4.115,01 euro voor een kotstudent en 2.469,80 euro voor een niet-kotstudent. Als je recht hebt op een studietoelage, dan betaal je ook verminderd inschrijvingsgeld.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De gratis infofolders school- en studietoelagen 2018-2019 kan je op de Sociale Dienst verkrijgen of downloaden van de www.studietoelagen.be.

Waar kan ik de aanvraagformulieren vinden?

De aanvraagformulieren vind je op de sociale dienst of op www.studietoelagen.be. Op de website krijg je eveneens gedetailleerde uitleg over het invullen van het aanvraagformulier, of kan je jouw aanvraag online doen. De maatschappelijk assistenten van de Sociale Dienst kunnen je ook helpen met je aanvraag.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Je kan je aanvraag voor 2018-2019 indienen vanaf 1 augustus 2018 tot 1 juni 2019.

Kan ik mijn studietoelage door jullie laten uitrekenen?

Op de Sociale Dienst kunnen we berekenen of je recht hebt op een studietoelage en hoeveel die dan bedraagt. Breng dan zeker deze documenten mee.