Overslaan en naar de inhoud gaan

Als je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid, heb je automatisch ook recht op verminderd studiegeld aan het beurstarief.

Heb je geen recht op een studietoelage omdat je te weinig studiepunten opneemt, door je studieverleden of omdat je studeert met een creditcontract, kan je alsnog recht hebben op het beurstarief, na een berekening door de sociale dienst, mits je voldoet aan de andere voorwaarden inzake studietoelage.

Je betaalt het bijna-beurstarief tarief als je niet in aanmerking komt voor een studietoelage omdat het inkomen net boven de maximumgrens ligt (€ 3209, bedrag van 2019-2020). Ook als je niet in aanmerking komt voor een studietoelage omdat je niet voldoet aan de KI-test, kan je aanspraak maken op dit tarief.

Op de sociale dienst kunnen we berekenen of je recht hebt  op verminderd studiegeld.

Om te weten welke documenten je moet aanleveren voor de berekening dien je een aantal vragen te beantwoorden via volgend stappenplan.