Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen
Postgraduaat

U bent hier

Eerstvolgend infomoment Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen:

Postgraduaat Oplossingsgericht
begeleiden en hulpverlenen

Het postgraduaat ‘Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen’ is gebaseerd op het gedachtegoed dat werd ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg van het Brief Therapy Centre in Milwaukee (VS). Het werd verder wereldwijd geactualiseerd door medewerkers van BRIEF London en andere toonaangevende partners. In dit model staat het ontsluieren van een zinvol perspectief centraal. Van daaruit worden iemands unieke krachten, mogelijkheden en hulpbronnen verkend en hoe deze kunnen bijdragen aan een stapsgewijze progressie. De aanpak bij het oplossingsgericht werken verschilt van de meeste andere therapie- of begeleidingsvormen. De methodiek concentreert zich immers niet zozeer op het nauwkeurig in kaart brengen van de problemen van de ander en hoe die zijn ontstaan, maar wel hoe de ander zich een zinvolle toekomst voorstelt en hoe die in het dagelijkse leven gestalte krijgt. En dat werkt!

Deze werkwijze is toepasbaar, krachtig en effectief in diverse sectoren van de hulpverlening, in het onderwijs en in tal van situaties waar mensen met elkaar samenwerken. Ook de efficiëntie bij een grote variatie aan (complexe) problemen is intussen aangetoond. De ‘officiële’ term ‘oplossingsgericht’ is misschien wat ongelukkig gekozen. Het gaat er immers niet om dat je oplossingen suggereert of aangeeft. Het is veeleer een systematische en methodische aanpak waarbij de persoon zijn gewenste perspectief richtinggevend is voor al zijn verdere stappen. We spreken dus liever van perspectiefgericht werken.

Dankzij onze internationale contacten krijg je de unieke kans om gerenommeerde buitenlandse gastdocenten en auteurs aan het werk te zien. Zo werken we al vele jaren samen met BRIEF London, een wereldwijd toonaangevend centrum voor oplossingsgerichte therapie en training.

VOOR WIE? 

Iedereen die de switch wil maken naar HOOPverlenen mag en kan deelnemen! Het is een pluspunt indien je werkzaam bent in de sociale sector, het onderwijs, of HR-sector.
Je bent wel minimaal in het bezit van een graduaatsdiploma.  Aanvragen van kandidaten met een andere vooropleiding of diploma kunnen onderzocht worden.

INFODAGEN of meer weten?

Heb je zin om deel te nemen of wil je meer weten? Neem dan contact met Elke Gybels via elke.gybels [at] ucll.be en stel je concrete vragen aan haar. Elke staat je als coördinator en lesgever met plezier te woord. Samen met Rik Prenen verwelkomt ze je graag op één van de infodagen in april, juni of september. Rik en Elke organiseren steeds, bij voldoende interesse, een kennismakingsworkshop. Zo maakt je meteen kennis met hun manier van lesgeven en met andere geïnteresseerden. Je vindt het nieuwe programma 2022-2023 alvast hier (maandag en woensdag). 

deelnemers uit nederland?

Accreditatie voor dit postgraduaat is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Het accreditatienummer / ID nummer: SKJ206267
Geaccrediteerde punten - Totaal: 210.50