Overslaan en naar de inhoud gaan

OPBOUW

Dit postgraduaat bestaat uit 4 modules:


Module 1: Oplossingsgericht paradigma, trajecten en essentiële vaardigheden
(6 studiepunten) door Elke Gybels en Rik Prenen

In deze basismodule ontdek je en werk je vanuit de uitgangspunten, basisprincipes en - technieken van het oplossingsgericht werken. Je verwerft inzicht in hoe je deze kennis en vaardigheden professioneel kan inzetten om cliënten, leerlingen of patiënten aan te spreken op hun krachten en hulpbonnen in functie van het hoopvol en stapsgewijs streven naar een werkbaar perspectief.


Module 2: Specifieke oplossingsgerichte gespreksvoering en creatieve technieken
(5 studiepunten) door Elke Gybels en Rik Prenen

Vertrekkende vanuit jouw casuïstiek taxeer je de samenwerkingsrelatie met de cliënten en oefen je specifieke gesprekstechnieken (copingvragen, uitzondering, perspectief-verkenning, differentiëring, toekomstprojecties).

Je ervaart o.a. hoe beeldend werken en methodieken zoals “figuring futures” cliënten helpt om de switch van klacht naar wens te maken en hoe elke fase van het oplossingsgericht traject creatief gestalte krijgt.

Module 3: Kinderen, gezinnen, scholen en groepen als deel van de oplossing
(5 studiepunten) door Evan George and Denise Yusuf (BRIEF Londen), Elke Gybels en Rik Prenen

In deze verdiepingssessie pas je de diverse bruikbare methodieken en verworven inzichten toe in het werken met (multigestresseerde) gezinnen, problematische klas- en/of (leef)groepsituaties en bij individuen met beperkingen. Je krijgt inzicht in het werken met meerdere partijen en hoe deze hun krachten kunnen inzetten voor een gezamenlijk doel.

Deze buitenlandse docenten geven volledige dagen training (i.p.v. op een avond).

Module 4: Krachten en hulpbronnen van de begeleider en zijn team
(4 studiepunten) door Elke Gybels en Rik Prenen

We zien supervisie als een ervaringsgerichte, begeleide methode gericht op leren en op het ontwikkelen en optimaliseren van je beroepsmatig functioneren. Het is eveneens een vorm van zelfzorg, kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering waarbij je reflecteert op eigen casuïstiek en werkervaringen. Je verbreedt daarbij je visie op het cliëntsysteem en verruimt je methodisch handelen. Voorts besteden we aandacht aan oplossingsgericht teamoverleg en teamontwikkeling.
De input van collega cursisten en van ervaren supervisoren helpen daarbij.
We ronden deze module en het hele postgraduaat af met een integratiesessie waarbij jij aantoont in welke mate je de inzichten hebt geïntegreerd in je dagelijks werk met je cliënt(systeem).

DOCENTEN

Elke Gybels en Rik Prenen zijn je centrale lesgevers doorheen dit traject. Ze hebben een intensieve opleiding in het oplossingsgericht werken achter de rug. Beiden werken ze in een eigen praktijk waardoor ze ‘feeling’ hebben met actuele casuïstiek (www.decontent.be. Ze coachen teams, trainen en geven supervisie in hulpverleningsorganisaties en onderwijs en delen graag hun internationale ervaring.

Evan George en Denise Yusuf werken voor BRIEF Londen en begeleiden 2 volledige dagen in module 3.

Meer achtergrondinformatie over de lesgevers en internationale sprekers:

Evan George is a founding partner of BRIEF, Europe’s largest provider of Solution Focused training. BRIEF’s work has been presented across most of Europe as well as in the USA, Canada, Australia, Singapore, Abu Dhabi and elsewhere. BRIEF is now regarded by many as one of the most influential teams currently in practice in the solution focused approach. BRIEF’s contribution was recently recognised with the award in 2012 of the prestigious ‘European Brief Therapy Association Distinguished Contributors to Solution Focused Thinking Award’.
Evan is an accredited Systemic Psychotherapist with degrees from the universities
of Oxford and Cambridge. He is the co-author of three books on the solution focused approach encompassing the application both to therapy, Solution Focused Brief Therapy: 100 Key Points and Techniques (Routledge: 2012) and Problem to Solution (BTPress: 1999) and to coaching Brief Coaching: A solution focused approach (Routledge: 2012). Evan’s interests range beyond his work with individuals, whether children, adolescents or adults, couples and families. He works with teams and organisations and is currently co-writing (with Denise Yusuf) a text on building cooperation with reluctant clients.

Denise Yusuf is a freelance coach and supervisor who has spent most of her career working with children, young people and families. She works in a number of schools running coaching programmes for primary and secondary school pupils, as well as coaching children and young people from youth organisations and charities across London. Denise, with degrees from the universities of Cambridge and Oxford, is an accredited coach and holds the diploma in Solution Focused Practice (BRIEF).She is passionate about working with children and young people to help them to help themselves, using their own resources and skills to build optimistic and aspirational ideas about themselves and their futures. She believes that using solution focused coaching skills can engage the most disengaged young person, can help a young child to find a voice, and can support a child or young person with challenging behaviour to find their own unique way of cooperating. Her book, with co-author Harvey Ratner, Brief Coaching With Children And Young People: A Solution Focused Approach (Routledge: in press), describes the approach in action, with case examples, case studies and suggested materials to enhance practice.

Rik Prenen is coördinator van de Regionale Ondersteuningscel van de vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding van de provincie Limburg. Hij doceert aan de associatie van de KULeuven, departementen lerarenopleiding en sociaal agogisch werk, traint en coacht teams uit onderwijs en jeugdhulp. Hij rondde opleidingen af in gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en in gezins- en schoolgerichte pedagogische hulpverlening o.l.v. prof. Hellinckx (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KULeuven).
Hij schreef, samen met Maurits Wysmans het boek: ”Praten met ouders. Basisgids voor elke leerkracht, zorgcoördinator, opvoeder en leerlingenbegeleider”, uitgegeven bij Lannoo Campus.

Elke Gybels verzorgt op UCLL dep SAW binnen de derde opleidingsfase de inhoudelijke onderdelen “werken met gezinnen” en “kinder- en jongerencoach”. Hiernaast is ze verantwoordelijk voor het open aanbod.
In het verleden was ze werkzaam binnen de bijzondere jeugdzorg, als slachtofferbejegenaar bij de politie te Heusden-Zolder en als verantwoordelijke middelengebruik bij de provincie Limburg. Ze was lid van de bemiddelingscommissie te Tongeren en van het Contactcomité voor Organisaties voor Jeugdzorg. Ze werkte eveneens als vrijwilligere coördinator voor Eigen Kracht Conferentie Limburg.
Wekelijks geeft ze vormingen en supervisie in de non-profit en het onderwijs. Ze is contextueel en oplossingsgericht geschoold en integreerde deze denkkaders in de methodiek “Figuring Futures”, zie www.figuringfutures.com