Overslaan en naar de inhoud gaan

Tarieven studiegelden

U bent hier

Niet-beurstarief

Wie niet in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid of een bijna-beurstarief, betaalt het niet-beurstarief. Ook wie een beurs krijgt van een andere instantie (bv. de Nederlandse overheid,...) betaalt het niet-beurstarief.

Bijna-beurstarief

Je betaalt dit tarief als je niet in aanmerking komt voor een studietoelage omdat het inkomen net boven de maximumgrens ligt. Ook als je niet in aanmerking komt voor een studietoelage omdat je niet voldoet aan de KI-test, kan je aanspraak maken op dit tarief.

Beurstarief

Je betaalt dit tarief wanneer je recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Heb je geen recht op een studietoelage omdat je te weinig studiepunten opneemt, door je studieverleden of omdat je studeert met een creditcontract, kan je alsnog recht hebben op het beurstarief, na een berekening door de sociale dienst, mits je voldoet aan de andere voorwaarden inzake studietoelage.