Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams opleidingsverlof

U bent hier

Vlaams opleidingsverlof

Je werkt en je studeert. Dan heb je misschien recht op Vlaams opleidingsverlof.

Voorwaarden

 • Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'. 
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams  gewest.

  Ter verduidelijking:
  • minstens 50 procent:
   We kijken naar de maand september van het opleidingsjaar.
   Uitzondering: Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan kijken we naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je de opleiding aanving. 
    
  • privésector:
   Met werknemers in de privésector bedoelen we werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
    
  • Vlaams Gewest:
   De vestigingseenheid van de werknemer, zoals vermeld op het arbeidscontract en zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest.

duur van het verlof

Elke voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. 

Je concreet aantal uren VOV wordt bepaald door:

 • je tewerkstellingspercentage
 • het type opleiding dat je volgt

Tewerkstellingspercentage

Om te berekenen hoeveel uren u per schooljaar maximaal mag opnemen, kijkt u eerst naar uw tewerkstellingspercentage van september.

 • Werk je deeltijds (minstens 50%)? Dan wordt het maximum van 125 uren herberekend in overeenstemming met je tewerkstellingspercentage (TWP).
  Vb. Tewerkstellingspercentage van 80% in september:  80% * 125 = 100 uren VOV voor dat schooljaar
 • Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je alleen recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kan het VOV alleen opnemen tijdens die samenvallende uren.

Type opleiding

 • Opleidingen gebaseerd op studiepunten: 4 uren VOV per studiepunt.
  Uitzondering:  HBO5-opleidingen: 6 uren VOV per studiepunt tot en met schooljaar 2021-2022.
 • Opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen: aantal uren VOV conform het aantal aanwezige lesuren.

Het concrete aantal uren VOV per individu wordt bepaald door je tewerkstellingspercentage en het type opleiding.

Creditcontracten komen in aanmerking voor 4 uren per studiepunt.
Examencontracten
komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen?

Graduaat - Bachelor - Bachelor-na-Bachelor

 1. Kijk na of de opleiding recht geeft  op VOV.
  Opleidingsdatabank UC Leuven
  Opleidingsdatabank UC Limburg

 2. Bezorg je 'attest van inschrijving' voor 31 oktober of binnen de 15 dagen na je inschrijving aan je werkgever.

  Na de goedkeuring van je ISP kan je ook een attest van inschrijving MET studiepunten opvragen in je KULoket (studentendossier, attesten, inschrijvingsbewijs met studiepunten). Bezorg dit attest, aangevuld met je rijksregisternummer en het registratienummer van de opleiding aan je werkgever.
  - Je rijksregisternummer: dit vind je op je ID-kaart
  - Het registratienummer van de opleiding: dit vind je in de opleidingsdatabank, zie stap 1. (begint met ODB).
   

 3. Bereken samen met je werkgever het aantal uren VOV en plan dit in.
  Het VOV mag ingepland worden vanaf de  dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

 4. Volg de opleiding nauwgezet.
  Wanneer je opleiding een examen voorziet, ben je verplicht hieraan deel te nemen.

Postgraduaat

 1. Kijk na of de opleiding recht geeft  op VOV.
  Opleidingsdatabank UC Leuven
  Opleidingsdatabank UC Limburg

 2. Laat de opleidingsverstrekker weten dat je gebruik wil maken van Vlaams Opleidingsverlof en zij bezorgen je een attest van inschrijving.
  UC Leuven
  Campus Hertogstraat: renate.semeese@ucll.be 
  Campus Gasthuisberg: hilde.dejonghe@ucll.be
  Campus Sociale hogeschool: valerie.sysmans@ucll.be
  Campus Proximus: gaby.peeters@ucll.be

  UC Limburg
  Campus Diepenbeek: deborah.manshoven@ucll.be
  Campus LiZA Genk: daisy.jordens@ucll.be
  Campus Oude Luikerbaan: inge.fraiponts@ucll.be (banaba buitengewoon onderwijs, banaba zorgverbredend en remediërend leren, postgraduaat coaching en mentoring en postgraduaat talentontwikkeling)

 3. Bezorg je 'attest van inschrijving' voor 31 oktober of binnen de 15 dagen na je inschrijving aan je werkgever.

 4. Bereken samen met je werkgever het aantal uren VOV en plan dit in.
  Het VOV mag ingepland worden vanaf de  dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

 5. Volg de opleiding nauwgezet.
  Wanneer je opleiding een examen voorziet, ben je verplicht hieraan deel te nemen.
   

Nog Vragen?

Contactpersoon

Barbara Simons
barbara.simons@ucll.be

Website Vlaamse opleidingsincentives

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives

Betaald educatief verlof

Maakte je in academiejaar 2018-2019 gebruik van betaald educatief verlof? Dan kan je dezelfde opleiding nog afwerken met betaald educatief verlof volgens de administratieve regels van BEV, dus o.a. met papieren attesten van inschrijving en nauwgezetheid tot uiterlijk 31 december 2021. De aanvraag maak je op dezelfde manier in orde zoals het voorgaande jaar.

Voor wie in Brussel of Wallonië werkt, blijft de oude regeling van het betaald educatief verlof van kracht.

Hoe aanvragen?

Laat de opleidingsverstrekker voor 31 oktober of bij latere inschrijving binnen 15 dagen na inschrijving weten dat je gebruik wil maken van betaald educatief verlof en zij bezorgen je 'getuigschift van regelmatige inschrijving'.

UC Leuven
Campus Hertogstraat: marieclaire.goossens@ucll.be
Campus Hertogstraat sandra.monsecour@ucll.be (lager onderwijs flexibel traject)
Campus Hertogstraat: renate.semeese@ucll.be (banaba's en postgraduaten)
Campus Gasthuisberg: ellen.jossa@ucll.be   (link sends e-mail)
Campus Sociale hogeschool: valerie.sysmans@ucll.be (link sends e-mail)
Campus Proximus: gaby.peeters@ucll.be (link sends e-mail)

UC Limburg
Campus Diepenbeek: deborah.manshoven@ucll.be (link sends e-mail)
Campus LiZA Genk: daisy.jordens@ucll.be (link sends e-mail)
Campus Oude Luikerbaan: inge.fraiponts@ucll.be (link sends e-mail) (banaba buitengewoon onderwijs, banaba zorgverbredend en remediërend leren, postgraduaat coaching en mentoring en postgraduaat talentontwikkeling)