Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams opleidingsverlof

U bent hier

Vlaams opleidingsverlof

Je werkt en je studeert. Dan heb je misschien recht op Vlaams opleidingsverlof.

Voorwaarden

 • Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'. 
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest.
  Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kan het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

  Ter verduidelijking:
  • minstens 50 procent:
   We kijken naar de maand september van het opleidingsjaar.
   Uitzondering: Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan kijken we naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je de opleiding aanving. 
    
  • privésector:
   Met werknemers in de privésector bedoelen we werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
    
  • Vlaams Gewest:
   De vestigingseenheid van de werknemer, zoals vermeld op het arbeidscontract en zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest.

duur van het verlof

Elke voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. 

Uw concreet aantal uren VOV wordt bepaald door:

 • je tewerkstellingspercentage
 • het type opleiding dat je volgt

Tewerkstellingspercentage

 • Werkt u deeltijds (minstens 50%)? Dan wordt het maximum van 125 uren herberekend in overeenstemming met jetewerkstellingspercentage (TWP).
  Bv. TWP in september (DmfA) = 75%: je hebt recht op 93,75 uren VOV.
   
 • Werkt u 50% met een vast uurrooster, dan heb je alleen recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kan het VOV alleen opnemen tijdens die samenvallende uren.

Type opleiding

 • Opleidingen gebaseerd op studiepunten: 4 uren VOV per studiepunt.
  Uitzondering:  HBO5-opleidingen: 6 uren VOV per studiepunt tot en met schooljaar 2021-2022.
 • Opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen: aantal uren VOV conform het aantal aanwezige lesuren.

Het concrete aantal uren VOV per individu wordt bepaald door je tewerkstellingspercentage en het type opleiding.

Examencontracten komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen?

Vlaams Opleidingsverlof aanvragen in 5 stappen:

 1. Kijk na in de opleidingsdatabank of de opleiding recht geeft  op VOV.

 2. Meld bij inschrijving aan de opleidingsverstrekker dat je gebruik wil maken van VOV.

 3. Bezorg je 'Attest van inschrijving' aan je werkgever.

 4. Bereken samen met je werkgever het aantal uren VOV en plan dit in.
  Het VOV mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

 5. Volg de opleiding nauwgezet.
  Wanneer je opleiding een examen voorziet, ben je verplicht hieraan deel te nemen. Volg je een  navorming, dan mag je niet meer dan 10 % van de contacturen ongewettigd afwezig zijn en moet je deelnemen aan de eindbeoordeling als die voorzien is.
  (Zie ook art. 27 van het BVR voor meer details over nauwgezetheid.)

Nog Vragen?

Contactpersoon

Barbara Simons
barbara.simons@ucll.be

Website Vlaamse opleidingsincentives

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives