Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams opleidingsverlof

U bent hier

Vlaams opleidingsverlof

Je werkt en je studeert. Dan heb je misschien recht op Vlaams opleidingsverlof.

Voorwaarden

 • Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'. 
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams  gewest.

  Ter verduidelijking:
  • minstens 50 procent:
   Uw tewerkstellingspercentage van de maand september bepaalt hoeveel uren VOV u dat schooljaar kunt opnemen.
   privésector:
  • Onder ‘privésector’ verstaat het departement ‘alle werknemers die vallen onder de CAO-wetgeving’.
  • Vlaams Gewest:
   Het is de vestiging waarin u werkt die telt. Waar u zelf woont en de locatie van de hoofdzetel van de organisatie zijn niet belangrijk.

duur van het verlof

De duur van het verlof is afhankelijk van je tewerkstellingspercentage en  het type opleiding dat je volgt.

Tewerkstellingspercentage

Om te berekenen hoeveel uren u per schooljaar maximaal mag opnemen, kijkt u eerst naar uw tewerkstellingspercentage van september.

 • Werk je deeltijds? Dan wordt het maximum van 125 uren herberekend in overeenstemming met je tewerkstellingspercentage.
  Vb. Tewerkstellingspercentage van 80% in september:  80% * 125 = 100 uren VOV voor dat academiejaar
 • Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je alleen recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kan het VOV alleen opnemen tijdens die samenvallende uren.

Type opleiding

 • Opleidingen gebaseerd op studiepunten: 4 uren VOV per studiepunt.
  Uitzondering:  HBO5-opleidingen: 6 uren VOV per studiepunt tot en met academiejaar 2021-2022.
 • Opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen: aantal uren VOV conform het aantal aanwezige lesuren.

Creditcontracten komen in aanmerking voor 4 uren per studiepunt.
Examencontracten
komen niet in aanmerking.

Met de simulator kunt u berekenen hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof u kunt opnemen voor een bepaalde opleiding.

Hoe aanvragen?

Hoe vraag ik Vlaams opleidingsverlof aan?

 1. Kijk na of de opleiding recht geeft  op VOV.
  Opleidingsdatabank UC Leuven
  Opleidingsdatabank UC Limburg

 2. Bezorg je 'attest van Vlaams opleidingsverlof' voor 31 oktober of binnen de 15 dagen na je inschrijving aan je werkgever.

  Je kan dit attest van Vlaams opleidingsverlof opvragen in je KULoket (studentendossier, attesten, attest Vlaams opleidingsverlof) na de goedkeuring van je ISP.
  Bezorg dit attest aan je werkgever.
  Heb je toch eerder een attest nodig, kan je je werkgever voorlopig je attest van inschrijving bezorgen.
   

 3. Bereken samen met je werkgever het aantal uren VOV en plan dit in.
  Het VOV mag ingepland worden vanaf de  dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

 4. Volg de opleiding nauwgezet.
  Wanneer je opleiding een examen voorziet, ben je verplicht hieraan deel te nemen.

Contactpersonen UCLL

 1. UC Leuven
  Campus Hertogstraat: marieclaire.goossens [at] ucll.be
  Campus Hertogstraat : sandra.monsecour [at] ucll.be (lager onderwijs flexibel traject)
  Campus Hertogstraat: renate.semeese [at] ucll.be  (banaba's en postgraduaten)
  Campus Gasthuisberg: hilde.dejonghe [at] ucll.be
  Campus Sociale hogeschool: valerie.sysmans [at] ucll.be
  Campus Proximus: gaby.peeters [at] ucll.be

 2. UC Limburg
  Campus Diepenbeek: deborah.manshoven [at] ucll.be
  Campus Diepenbeek: inge.fraiponts [at] ucll.be (banaba buitengewoon onderwijs, banaba zorgverbredend en remediërend leren, postgraduaat coaching en mentoring en postgraduaat talentontwikkeling)
  Campus LiZA Genk: tom.tuerlinckx [at] ucll.be

 3. Algemene vragen: barbara.simons [at] ucll.be

Veelgestelde vragen

Wat als ik mijn individueel studieprogramma wijzig?

Het is de werkgever die hiervan op de hoogte gebracht moet worden. Het heeft immers effect op het indicatief recht VOV. Je dient met andere woorden een aangepast attest van Vlaams opleidingsverlof af te leveren aan je werkgever. De werkgever past dan zijn aanvraag tot terugbetaling VOV aan in WSE-loket.

Wat als ik van werkgever verander?

Als je in de loop van het schooljaar van werkgever verandert, kunt u ook bij je nieuwe werkgever Vlaams opleidingsverlof opnemen als je: 

 • nog steeds voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor VOV
 • het attest Vlaams opleidingsverlof binnen 15 dagen na indiensttreding overhandigt aan de nieuwe werkgever

Aan je nieuwe werkgever bezorgt u ook een overzicht van de al opgenomen uren VOV en het saldo van het maximumrecht per schooljaar. Daarmee kan je werkgever dan via het WSE-loket een terugbetalingsaanvraag indienen.

Kan ik VOV opnemen voor een opleiding die ik al gevolgd heb?

Een opleidingsjaar/module dat u al gevolgd hebt met betaald educatief verlof (BEV) kunt u niet nog eens volgen met Vlaams opleidingsverlof (VOV), tenzij u niet geslaagd was voor dat opleidingsjaar/module. 

Een opleidingsjaar/module kunt u per schooljaar maar 1 keer volgen met VOV.

Een volgend schooljaar kunt u het opleidingsjaar/module bissen met VOV, maar alleen als u de eerste keer niet geslaagd was. Drie keer hetzelfde opleidingsjaar/module doen met VOV is sowieso niet mogelijk.

Nog Vragen?

Contactpersoon

Barbara Simons
barbara.simons [at] ucll.be