Ambitie en waarden banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling | UCLL

Onze ambitie

De Advanced Bachelor Global Citizenship and Development heeft als ambitie om jongeren te vormen tot kritische én geëngageerde wereldburgers die

  • met een open, bewuste en kritische blik naar de wereld in zijn globaliteit kijken en structurele problemen van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid aan de kaak stellen;
  • een leven lang actief bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving;
  • dagdagelijks, zowel beroepsmatig als privé verantwoord, duurzaam en humaan handelen.

Een doelstelling van deze opleiding is dat je na het beëindigen ervan ruim inzetbaar bent in een multiculturele, geglobaliseerde, snel veranderende samenleving en dat je jouw loopbaankwalificaties kan valoriseren bij instellingen, organisaties en bedrijven waar de vraag naar deze extra verworven competenties toeneemt.

Ambitie en waarden banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling

Onze kernwaarden

Respect

Denken en handelen vanuit gelijkwaardigheid

Onze opleiding beschouwt respect als ethische grondhouding doorheen de het gehele traject. Respect begrijpen wij als de bereidheid om verschil toe te laten, er begrip voor opbrengen en het leren waarderen. Aan de basis van deze attitude ligt openheid voor nieuwe informatie, gericht zijn op anderen, iedereen gelijkwaardig achten en je eigen aandeel onder ogen zien.

Verbondenheid

Geraakt zijn door interdependentie

Het verleden, het heden en de toekomst van Noord en Zuid zijn intrinsiek met elkaar verweven. Inzicht verkrijgen in deze continue invloed en wisselwerking vraagt dat je je durft kwetsbaar, (zelf)-kritisch en ontvankelijk op te stellen. Zo kom je tot een ervaring waarin interactie en uitwisseling centraal staat. Deze opleiding wil vanuit deze inter-verbondenheid sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid aankaarten in onze huidige geglobaliseerde wereld.

Wederkerigheid

Streven naar duurzaam samenwerken

Vanuit sociaal en economisch standpunt vinden we het van fundamenteel belang om een duurzame relatie aan te gaan met het Zuiden. Dit door transparant en authentiek in dialoog te treden met de ander. Wederkerigheid is tweerichtingsverkeer: samen leren, samenwerken en gemeenschappelijk problemen oplossen. Het is geven en nemen.

Engagement

Overstijgen van het individuele en introspectieve

Onze opleiding wil je stimuleren om ook buiten het formele kader van de opleiding je maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en duurzame engagementen aan te gaan. Dit vergt van  je dat je de opgedane inzichten transfereert, inzet en integreert in je manier van denken over, kijken naar en samenwerken met mensen uit andere culturen.