Wereldburgerschap en Ontwikkeling | UCLL

Wie ben je?

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen :

 • met een uitgesproken interesse in sociale ongelijkheid, duurzaamheid, globalisering en interculturaliteit
 • die met een open en kritische blik bereid is na te denken over verantwoord en humaan handelen
 • die actief wil bijdragen tot een duurzame en rechtvaardige samenleving
Diploma

Je hebt (bij het begin van de opleiding):

 • een (academische) bachelor
 • of een masterdiploma

Wat maakt deze opleiding uniek?

Integratie

We kiezen bewust voor authentieke landen, die niet voor de hand liggen. Ook kiezen we voor lokale gastgezinnen en stageprojecten in het buitenland zonder andere internationals zodat je goed kan integreren en de taal leren. 

Comfortzone

Het gaat dus om omstandigheden waarin je wordt uitgenodigd om je comfortzone te verlaten en je onder te dompelen in een andere cultuur.

Waarden

Je leert niet-westerse waarden en nieuwe referentiekaders op diepgaande wijze kennen. Maar ook nadenken over wat dit doet met jou als persoon, als cultureel wezen, als professional. 

Studieprogramma

Opleiding Wereldburgerschap en Ontwikkeling Openvouwen

Voor, tijdens en na buitenlandse stage

Voorbereiding

Het voorbereidingstraject is een combinatie van opleidingsonderdelen over de volgende thema's: 

 • ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid
 • interculturele communicatie
 • globalisering
 • internationale vraagstukken
 • lokale context van het stageland
 • taal (Frans, Spaans of Portugees)

Start academiejaar: half september. 

Je maakt bij het begin van de opleiding ook de keuze om deze in het Nederlands of in het Engels te volgen (zie ook 'veel gestelde vragen'). 

Stage: wonen, leven en werken

In november vertrek je voor een periode van 6 maanden. Tijdens deze praktijkgerichte stage in een vrijwilligersproject toets je je kennis- en begrippenkader aan de realiteit in een ontwikkelingsgebied.

Je gaat in de stageorganisaties een concreet engagement aan, maar het is het totale concept van wonen, leven én werken dat in deze opleiding centraal staat.

Het gaat om een integrale ervaring waarbij je:

 • interculturele competenties ontwikkelt
 • met een brede macrosociale en -politieke bril lokale fenomenen leert begrijpen
 • inzicht krijgt in het functioneren van een project en het maatschappelijk middenveld
 • nadenkt over hoe je een actieve rol kan opnemen als burger in een internationale samenleving
 • regelmatig bij je eigen groeiproces stilstaat

Daarvoor zetten we intensief in op een persoonlijk coachingtraject waarbij je jezelf, je referentiekader en de aangeboden begrippenkaders kritisch bevraagt en eigen maakt.

Stages

Ontwikkelingsprojecten stage buitenland

Het vrijwilligerswerk in het buitenland vormt het hart van onze opleiding. De landen waarin je stage kan doen zijn: Ecuador, Peru, Brazilië, Senegal, Oeganda, La Réunion, Sri Lanka, India en Bhutan. 

De opleiding werkt samen met zeer uiteenlopende partnerorganisaties die elk op andere thema's focussen. Zo kan je bv. lesgeven aan Senegalese kinderen, aan de slag in een surfproject in India of werken met de inheemse bevolking van Peru.

Je vooropleiding kan hierin richtinggevend zijn, maar dit hoeft niet zo te zijn. De meeste van onze partnerorganisaties staan open voor verschillende studentenprofielen. Interesse en/of ervaring zijn vaak belangrijker dan een bepaald diploma. 

Stagelanden

Ik stel me kandidaat ...

Overtuigd? Stel je dan kandidaat via het formulier. 

Campus Sociale School Heverlee

De opleiding wordt georganiseerd vanuit Campus Sociale School Heverlee, maar uiteraard vindt het belangrijkste onderdeel van deze opleiding in het buitenland plaats.  (De lessen voor deze banaba gaan door van maandag tot woensdag.)

Infodag: 25 juni 2024

Sociale School Heverlee

Op dinsdag 25 juni zetten we onze deuren open van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Tijdens deze infodag kan je deelnemen aan rondleidingen, demonstraties, workshops, studiemateriaal inkijken, ...

Studenten en docenten staan je graag te woord in de omgeving waar de opleidingen ingericht worden.

Verhalen

Studenten aan het woord

Leer meer over onze studenten en hun buitenlandse ervaringen. Ze getuigen zelf over het buitenland, ook in tijden van corona, en hoe ze het verschil konden maken.

Quotes van vorige studenten

"Ik heb voor mezelf er meer kunnen uithalen dan ik ooit had durven dromen. Mensen zeiden me wel altijd dat zo’n zotte ervaring me ging veranderen. Maar ik besefte dat nog niet voldoende tijdens deze ervaringen. Nu op het einde zie ik wel dat ik veranderd ben qua karaktereigenschappen. Mijn visie op bepaalde dingen blijft hetzelfde maar ik ben gemotiveerder om initiatief te nemen en om te helpen waar nodig."

"Het was een ervaring met heel veel ups en ook enkele downs maar ik zou het voor geen geld van de wereld anders aanpakken. Ik heb enorm veel geleerd en ben gegroeid als persoon. Dankjewel voor deze unieke kans die UCLL mij geboden heeft."

"Ik hoop dat ik de feedback die ik van mijn persoonlijke begeleider het afgelopen jaar heb ontvangen goed ga onthouden en kunnen toepassen in de toekomst. Jammer dat zo'n interessante feedback stopt na dit schooljaar. Hoe leerrijk zou het zijn moesten we levenslang zulke 'objectieve' feedback kunnen krijgen van een begeleider."

"Ik kan dit halfjaar in het buitenland beschrijven als iets magisch. Je leert en haalt er zoveel uit dat het alle stress op voorhand compleet waard is. De mensen die je ontmoet, de gewoontes die je leert kennen en vooral de dingen die je mag doen daar, het is één voor één fantastisch."

"Voor ik deze opleiding begon wilde ik eigenlijk gaan reizen maar achteraf gezien is dit een veel meer unieke ervaring geweest. Je zit echt midden in de cultuur en leeft er voor een lange tijd in. "

"Ook via mijn onderzoek heb ik heel veel geleerd. Veel inzichten die ik in België niet had kunnen opdoen en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben er zeker van dat deze ervaringen mij ook gevoeliger hebben gemaakt voor verschillen in macht, communicatie en omgang in België."

"Meer dan voor mijn vertrek naar Ecuador voel ik mij nu wereldburger. Kort na mijn buitenlandse stage heb ik het gevoel dat er een deel van mij is achtergebleven in een andere, parallelle realiteit."

Traject voor het toekennen van een vrijwilligersproject

Hoe krijg je een stageplaats toegekend? Volg onze gids stap-voor-stap.

Banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling

We vragen aan elke kandidaat om aan een infomoment deel te nemen of de video te bekijken alvorens een kandidaatsformulier in te sturen. In de info-sessie krijg je immers al veel algemene informatie over de opleiding en het onderdeel 'stage'. Ook krijg je tijdens info-momenten ruime informatie mbt. de verschillende stagelanden. Twijfel je nog tussen veel verschillende landen, dan vragen we ook om sowieso aan een info-avond deel te nemen. 

Als volgende stap kan je dan beslissen of je je effectief kandidaat stelt. Na inzending van het kandidaatsformulier zal een docent van ons team je contacteren. We kunnen vanaf dan ook het proces van matching opstarten met een specifiek land of stageplaats (voor academiejaar 2023-2024).

Let wel! Het kandidaatsformulier invullen is nog niet hetzelfde als een formele inschrijving. Het betekent daarentegen wél dat jij overtuigd bent om deel te nemen aan de opleiding en dat je aan ons vraagt om je traject in gang te zetten. 

Ontdek onze ambities en waarden

Ambitie en waarden banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling

De Advanced Bachelor Global Citizenship and Development heeft als ambitie om jongeren te vormen tot kritische én geëngageerde wereldburgers.

Veel gestelde vragen

Hoeveel kost de opleiding?
Openvouwen
Hoeveel uur per week is er les?
Openvouwen
Wanneer start de opleiding?
Openvouwen
Wat is het verschil tussen de Engels- en de Nederlandstalige opleiding?
Openvouwen
Waar komen mijn medestudenten vandaan?
Openvouwen
Ga je alleen naar het buitenland of in groep?
Openvouwen
Hoe woon je daar, moet je dit zelf regelen?
Openvouwen
Wat houdt het onderzoeksproject juist in?
Openvouwen

Wereldburgerschap en Ontwikkeling, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Jesse Goethals
Opleidingscoördinator Banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling

Kwaliteitszorg

Kwaliteit van deze opleiding

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding:

Onze alumni over hun sociaal engagement, loopbaanperspectieven en wereldburger zijn

Global citizenship, een mooi concept, maar wat houdt het concreet voor onze studenten in? Om dit te weten te komen, namen we een enquête af bij de afgestudeerden van onze opleiding (van de afgelopen 5 jaar). 

Bijna de helft vulde de bevraging in. Dankzij die hoge respons krijgen we een mooi beeld van de verschillende dimensies van wereldburgerschap en hoe dit zich ook na de opleiding in het loopbaantraject en maatschappelijk engagement van de alumni van deze banaba vertaalt.