Green battery solar flower

Het grote broertje van de Mobiele energie unit. Deze unit werd ingehuurd bij ThePowershop en heeft een veel groter vermogen maar de principes blijven hetzelfde zoals bij de mobiele energie unit.

Technische specificaties:

  • Vermogen van 50 kW
  • Solar flower 2500Wpiek met solar tracker 
  • Opgeladen met 100% groene stroom
450 kWh

zonne-energie opgewekt en gebruikt

120 liter

diesel uitgespaard

240 kg

minder CO2-uitstoot

Mobiele energie unit

De mobiele energie unit werd gebouwd door een team van studenten en docenten van hogeschool UCLL. Met deze energie-unit willen we volgend academiejaar secundaire scholen bezoeken en workshops aanbieden rond hernieuwbare energie. Op deze manier kunnen we jongeren inspireren en enthousiasmeren voor groene energie en hun aantonen hoe je zelf je steentje kan bijdragen aan een schonere wereld! De unit wordt nu voor het allereerst aan het grote publiek getoond tijdens het festival.

Werking: Door de dag wekken we groene energie op uit de zon. Deze energie kan rechtstreeks worden gebruikt door diverse verbruikers op de infostands, alle overschot aan zonne-energie zal worden opgeslagen in het batterijsysteem. Gaat de zon onder, dan kunnen we rustig verder met de opgeslagen energie uit de batterijen. In het slechtste geval (3 dagen regens en zeer weinig zon) kan de batterij leeg raken. In dat geval hebben we een back-up generator klaarstaan die werkt op puur plantaardige olie. 

Technische specificaties:

  • Systeemoutput vermogen 3kW
  • 12 PV-panelen goed voor een totaal van 3,6kW piekvermogen.
  • Batterijsysteem 4x 12V-230Ah
  • Back-up generator 3kW op puur plantaardige olie (PPO)