De informatie voor academiejaar 2021-2022 is beschikbaar.  Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 september 2021.

Praktische info: stageplaats zoeken

We raden je ten stelligste aan om bij aanvang van  het academiejaar 2021-2022 een stageplaats te zoeken. Je zal immers vrij snel na de start van je opleiding meedraaien in een kleuterklas.

Binnen de opleiding zijn er een aantal afspraken over je zoektocht naar een geschikte stageplaats. Je leest daarom best eerst de algemene richtlijnen.  Daarna neem je ook best de stageplannen door.  In dit document vind je per stageblok alle informatie die je nodig hebt om je stage aan te vragen bij de stageschool: stageopzet,  aantal stagedagen, leeftijd kleuters, ... 

Bij vragen over je zoektocht naar stagescholen mag je contact opnemen met hilde.stroobants@ucll.be. In het licht van CORONA vragen we jullie om best alle stages in één school te laten plaatsvinden.  

Stagedagen

Elk stageblok heeft een specifiek aantal stagedagen en verwachtingen. Je vindt deze in de stageplannen. Ook op de stagekalender vind je de stagedata. Je hebt natuurlijk alleen die informatie nodig voor de stageblokken die jij volgend jaar zal lopen. Kijk  goed na (op jouw studieprogramma) welke stageblokken je volgend jaar loopt. Is het niet duidelijk, contacteer dan claudine.martens@ucll.be

Stages van een week of meer loop je op de aangegeven dagen. Losse stagedagen kunnen plaatsvinden op maandag, dinsdag of vrijdag. Je overlegt zelf met de mentor welke data het best passen. Deze data noteer je in je stageplan.

Stagepakket binnen één school of meer? 

Omdat een aantal van je stages uit losse dagen bestaat, zien we die graag aansluiten bij stages die een volle week lopen. Dat geeft je een beter beeld van de klas en hoe de dingen lopen op schoolniveau. Dat wil zeggen dat je meerdere stages binnen één school mag onderbrengen (als de school dat ook wil natuurlijk).

Welke stages in dezelfde school moeten doorgaan, vind je duidelijk vermeld op de stageplannen.

Leeftijd van de kleuters?

De leeftijdsgroepen waarbij je stage kan lopen, staan aangegeven in de stageplannen. Hou je goed aan de richtlijnen hierover.

Stage op eigen werkplek?

Wie in het kleuteronderwijs werkt en stage wil lopen op de eigen werkplek, moet minstens ¼ van het stagepakket in een andere school stage lopen. In dat geval gaat het altijd om een stage van een volle week of meer. Als je stage wil lopen op de eigen werkplek, neem je zeker contact op met hilde.stroobants@ucll.be.

Stageschool zoeken:

 • Contactgegevens van mogelijke stagescholen 
  Op de website van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs vind je alle adressen van de scholen in je regio.Je kan op deze site de postcode van een gemeente opgeven en dan zie je alle scholen die kleuteronderwijs aanbieden in deze gemeente.
 • GEEN stage in co-scholen
  We werken in de reguliere opleiding (= dagopleiding) samen met co-scholen. In principe maken we  voor studenten uit het blended traject geen gebruik van deze stagescholen. Om verwarring te vermijden beperken we in de mate van het mogelijke dat studenten uit beide opleidingen op dezelfde school terecht komen. Studenten uit het reguliere programma hebben immers andere stagedata en soms ook andere opdrachten/verwachtingen.

  Let op: check altijd even op de lijsten van de co-scholen  regio Diest en Heverlee of de school toch niet een co-school is.  (kijk naar de gemeente en het adres, sommige scholen zijn onder twee namen gekend). Als je in je eigen omgeving weinig of geen stagescholen vindt die geen co-school zijn, contacteer dan hilde.stroobants@ucll.be. Vermeld in dat geval je woonplaats, voor welke stages je geen school vindt buiten de co-scholen en welke scholen je zelf al contacteerde. Voor studenten uit het Leuvense is het wél mogelijk om een plaats in een co-school aan te vragen. Je doet dit best zo snel mogelijk.
 • Indien meer dan 1 student uit dezelfde regio komt, loop je in de mate van het mogelijke met minstens twee studenten stage in dezelfde school OF je zoekt scholen die dicht bij mekaar in de buurt liggen (max 15 minuten met de auto).
 • Het is niet toegelaten stage te lopen in een school waar een familielid of toekomstig familielid werkt. Je loopt ook geen stage in de school waar je kinderen als leerling zijn ingeschreven. Ook is het niet aangewezen stage te lopen in een school met een beïnvloedende relatie. Bij onzekerheid neem je even contact op met hilde.stroobants@ucll.be.
 • Ga ervan uit dat september voor de stagescholen wellicht een drukke periode is. Maak indien mogelijk eerst een telefonische afspraak met de directie. Maak een afspraak om samen te gaan met medestudenten die in dezelfde school willen stage lopen.

Stageplan invullen 

Heb je een stageklas gevonden, dan kan je het stageplan invullen. Je vraagt aan de directie om de toelating tot stage schriftelijk te bevestigen door een stempel van de school op je stageplan aan te brengen. Je laat 1 exemplaar bij de stageschool en je houdt 1 exemplaar voor jezelf.

Een kopie van dit ingevulde stageplan bezorg je zo snel mogelijk aan Hilde Stroobants (hilde.stroobants@ucll.be) of UCLL – Lerarenopleiding, Hilde Stroobants, Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178 Heverlee). Het origineel hou je bij tot op de startdag in september. Je krijgt bevestiging wanneer je stageplan is goedgekeurd.

Eventuele afwijkingen op bovenstaande richtlijnen moeten altijd eerst besproken worden met Hilde Stroobants.