Avondopleiding Bachelor lager onderwijs Campus Diepenbeek | UCLL

Theorie en praktijk gaan hand in hand. Vanaf de start van de opleiding ben je verbonden aan een stageschool en ga je minstens een halve dag per week ervaringen opdoen in de klas. We hebben, in vergelijking met de dagopleiding, minder contacturen. We hebben ons erin gespecialiseerd om die contactmomenten zodanig op ons doelpubliek van volwassenen af te stemmen, dat er tijdens de lessen op een heel nabije manier intensief gewerkt wordt. Daarnaast is een zelfstandige verwerking, die ondersteund wordt met (digitaal) studiemateriaal uiteraard nodig. Het is dus van belang dat je jezelf stuurt en de discipline opbrengt om zelfstandig leerinhouden te verwerven.

De lessen worden ingepland op: 

  • 2 à 3 avonden per week (maandag, dinsdag, woensdag of donderdag) van 18.30 tot 21.45 u. 
  • 1 zaterdag per maand van 9.00 tot 16.00 u.

Je concrete praktijktraject bepaal je voornamelijk zelf. Elke student komt onze opleiding binnen met een andere beginsituatie, waardoor de op te nemen leerkansen logischerwijze ook verschillen. Op basis van je eigen interesses, sterktes en leergierigheid, stippel je zelf de te volgen weg uit. Je wordt hierin ondersteund tijdens leergroepsessies, waarin je leert reflecteren en kritisch kijken naar je eigen handelen. Van daaruit neem je zelf verdere initiatieven om te groeien als leraar.

Trajecten van 2 á 4 jaren

Er zijn verschillende trajecten die rekening houden met jouw vooropleiding. In elk traject krijg je de nodige ondersteuning om een goede leraar te worden.

  • Heb je enkel een diploma van het secundair onderwijs behaald? Dan duurt de opleiding 4 jaar.
  • Ben je in het bezit van een ander bachelor- of masterdiploma, dan kan je leraar worden in 3 jaar: 1ste bachelor, 2de bachelor en afstudeerjaar.
  • Ben je al leraar secundair onderwijs (educatieve bachelor secundair onderwijs, verkorte educatieve bachelor, SLO na bachelor/master, D-cursus na bachelor/master), dan wordt het traject nog iets lichter en kan je kiezen voor een spreiding over 2 of 3 jaar.
  • Heb je een bachelor of masterdiploma aangevuld met een banaba in het onderwijs? Dan kom je ook in dat verlichtte traject terecht met keuze voor spreiding over 2 of 3 jaar.
  • Wie tenslotte al kleuterleider is en het diploma leraar lager onderwijs bijkomend wil behalen of omgekeerd, kan in principe in 2 jaar afstuderen.

Hoogst behaalde diploma

Studiepunten

Opleidingsjaren

Programma

Diploma Secundair Onderwijs

180 SP

4 jaar

Programma

Bachelor/Master

+/- 120 SP

3 jaar

Programma

Leraar secundair onderwijs

- Bach/mas + SLO/VEB
- Educatieve bach SO

+/- 90 SP

2 of 3 jaar

Programma

Bachelor + banaba onderwijs

+/- 90 SP

2 of 3 jaar

Programma

Bachelor leraar kleuter- of lager onderwijs

+/- 73 SP

2 jaar

Programma

Hoogst behaalde diploma

Studiepunten

Diploma Secundair Onderwijs

180 SP

Bachelor/Master

+/- 120 SP

Leraar secundair onderwijs

- Bach/mas + SLO/VEB
- Educatieve bach SO

+/- 90 SP

Bachelor + banaba onderwijs

+/- 90 SP

Bachelor leraar kleuter- of lager onderwijs

+/- 73 SP

Hoogst behaalde diploma

Opleidingsjaren

Diploma Secundair Onderwijs

4 jaar

Bachelor/Master

3 jaar

Leraar secundair onderwijs

- Bach/mas + SLO/VEB
- Educatieve bach SO

2 of 3 jaar

Bachelor + banaba onderwijs

2 of 3 jaar

Bachelor leraar kleuter- of lager onderwijs

2 jaar

Hoogst behaalde diploma

Programma

Diploma Secundair Onderwijs

Programma

Bachelor/Master

Programma

Leraar secundair onderwijs

- Bach/mas + SLO/VEB
- Educatieve bach SO

Programma

Bachelor + banaba onderwijs

Programma

Bachelor leraar kleuter- of lager onderwijs

Programma

Heb je een bijkomende vraag omdat je vb. denkt in aanmerking te komen voor extra vrijstellingen op basis van elders verworven kwalificaties (EVK), dan neem je best contact op met de trajectcoaches Michèle Dexters (michele.dexters@ucll.be) of Goele Berens (goele.berens@ucll.be).

Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om de bachelor lager onderwijs via het dagtraject te volgen via het OKOT-traject van de VDAB. Ook wanneer je als LIO (leraar in opleiding) reeds deeltijds in de lagere school tewerkgesteld wordt en tegelijkertijd via het avondtraject de opleiding volgt, kan je rekenen op extra financiële ondersteuning. Voor meer info hierover kan je terecht bij VDAB.