Vrijstellingen op basis van EVK's

Kwalificaties door vroegere studies kunnen zijn:

 • Diploma’s van opleidingen
 • Creditbewijzen van opleidingsonderdelen
 • Getuigschriften
 • Binnen- of buitenlandse studiebewijzen
 • Attesten van opleidingen waarvoor je een examen hebt afgelegd

De doelen van je gevolgde leertraject zijn op voorhand vastgelegd en zijn geëvalueerd. Je heb dus een examen afgelegd, dat uitmondde in een formeel attest. (Een bewijs van deelname aan een vorming of een opleiding is géén kwalificatie.)

Indien je vrijstellingen wil aanvragen, kan je dit doen door deze leidraad te gebruiken. Als je vragen hebt over je mogelijke vrijstellingen kan je contact opnemen via ssb.ortho@ucll.be.   

Voor een aantal diploma’s hebben we vrijstellingspakketten uitgewerkt. 

! OPGELET !  Van de studenten met een aanverwante academische master, een aanverwante bachelor of een aanverwante professionele bachelor wordt verwacht dat ze onmiddellijk bij de start van het academiejaar instappen omdat de voorbereidende lessen stage 2 niet gemist mogen worden. Een late instap is hier dus niet meer mogelijk.

 • Studenten met een masterdiploma of een diploma uit een  niet-verwante bacheloropleiding: Programma
 • Studenten met een diploma uit een verwante’ academische bacheloropleiding: Programma
 • Studenten met een diploma uit een verwante’ professionele bacheloropleiding: Programma
 • Studenten met een diploma uit een verwante’ masteropleiding (logopedie, psychologie...): Programma
 • Studenten met een diploma uit het studiegebied sociaal agogisch werk: Programma
 • Studenten met een diploma 'pedagogie van het jonge kind': Programma
 • Studenten met een graduaatsdiploma ‘orthopedagogie’: Programma Programma instap in semester 2
 • Studenten met een graduaatsdiploma 'maatschappelijk werk': Programma

Vrijstellingen op basis van evc

EVC staat voor erkennen van eerder verworven competenties.  Ben je al een tijd professioneel aan de slag en wil je je loopbaan een nieuwe wending geven? Heb je nog niet de kans gekregen om te studeren in het hoger onderwijs en heb je nu veel ervaring opgedaan in het werkveld? Wil je deze ervaring inbrengen in een opleiding? Wil je promotie maken in je huidige baan en beschik je nog niet over de nodige kwalificaties? Misschien is het “erkennen van verworven competenties” of het uitvoeren van een EVC-procedure dan wel de geschikte eerste stap om je diploma hoger onderwijs te behalen.   Bekijk hier meer informatie over het aanvragen van een vrijstelling

Door te werken, te leven, deel te nemen aan vrijwilligerswerk of andere vrijetijdsactiviteiten, buiten het formele leercircuit, ontwikkelen mensen immers competenties. Deze competenties zijn misschien gelijk aan bepaalde competenties, eigen aan het niveau van een professionele bacheloropleiding, die georganiseerd wordt door UC Leuven-Limburg. Het is mogelijk om, via een EVC-procedure, deze competenties te laten erkennen. Bij een positief resultaat leiden de erkende competenties tot vrijstellingen van bepaalde delen van die specifieke opleiding waarvoor de EVC-procedure uitgevoerd werd.

Wens je meer informatie over de EVC-procedure? Stuur een mailtje naar ssb.ortho@ucll.be.

Orthopedagogie, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Opleidingsverantwoordelijke Orthopedagogie - Evi Neven
Evi Neven
Opleidingsverantwoordelijke Orthopedagogie
Bart Nies
Lector Orthopedagogie
Margot Heylen
Lector Orthopedagogie
Inge Henrotay
Lector Orthopedagogie