Studieprogramma LIO Heverlee | UCLL

De begeleiding van de LIO-studenten gebeurt door een LIO-lector van UCLL en door een mentorcoach op de eigen school. De opdrachten die gemaakt moeten worden voor de verschillende opleidingsonderdelen, worden (in samenspraak met de lector) zoveel mogelijk uitgewerkt in functie van je eigen werkplek. Daarnaast worden een aantal opleidingsonderdelen ook volledig apart ingericht voor de LIO-groep. Ten slotte volg je ook enkele opleidingsonderdelen in afstandsonderwijs, zodat je geen tijd moet vrijmaken om deze lessen op de campus te volgen.

  • In een aparte LIO-groep volg je de opleidingsonderdelen Leraarschap en vakdidactiek 1 & 2Leraarschap 3 4 en Klasmanagement.  De stagecomponent van deze opleidingsonderdelen wordt voor LIO-studenten vervangen door werkplekleren. De LIO-lector plant op regelmatige tijdstippen LIO-sessies in op de campus om ervaringen uit te wisselen en om werkzorgen te delen. Er wordt daarbij sterk ingezet op intervisie, zodat jullie veel leren van elkaar. 
  • De opleidingsonderdelen Leerkracht in onderwijs en Leerkracht in samenleving worden in het modeltraject van VEB-LIO opgenomen in afstandsonderwijs. Je verwerkt deze opleidingsonderdelen zelfstandig, onder begeleiding van de lectoren. 
  • De andere opleidingsonderdelen volgen de LIO-studenten samen met de “reguliere” studenten. Wel kunnen opdrachten in samenspraak met de lectoren zo veel mogelijk worden uitgewerkt in functie van je werkplek.

Avondopleiding VEB-LIO

Het studieprogramma van deze avondopleiding van 60 studiepunten in 4 semesters.

Semester 1 Openvouwen
Semester 2 Openvouwen
Semester 3 Openvouwen
Semester 4 Openvouwen
Semester 3 + 4 Openvouwen

Voorlopig uurrooster VEB-LIO

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Maandag

18.15 - 21.45u

Leraarschap en vakdidactiek 1 - basis - LIO*

Leraarschap en vakdidactiek 2 - ondersteuning en oefenlessen - LIO*

Klasmanagement - LIO*

Leraarschap 3 – verdieping en actieve stage - LIO*

Leraarschap 4 - integratiestage - LIO*

Dinsdag

18.15 - 21.45u

School-breed begeleiden

Woensdag

19.30 - 21.30u

Vakdidactische sessies*

Donderdag

18.15 - 21.45u

Diversiteitsstage*

Diversiteitsstage*

Andere

Leerkracht in samenleving

Leerkracht in onderwijs

Keuze

Maandag

18.15 - 21.45u

Dinsdag

18.15 - 21.45u

Woensdag

19.30 - 21.30u

Donderdag

18.15 - 21.45u

Andere

Semester 1

Maandag

Leraarschap en vakdidactiek 1 - basis - LIO*

Dinsdag

Woensdag

Vakdidactische sessies*

Donderdag

Andere

Leerkracht in samenleving

Leerkracht in onderwijs

Semester 2

Maandag

Leraarschap en vakdidactiek 2 - ondersteuning en oefenlessen - LIO*

Klasmanagement - LIO*

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Andere

Semester 3

Maandag

Leraarschap 3 – verdieping en actieve stage - LIO*

Dinsdag

School-breed begeleiden

Woensdag

Donderdag

Diversiteitsstage*

Andere

Semester 4

Maandag

Leraarschap 4 - integratiestage - LIO*

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Diversiteitsstage*

Andere

Keuze

* deze opleidingsonderdelen zijn niet wekelijks geprogrammeerd

Heb je vragen?

Neem rechtstreeks contact op met jouw trajectcoach!

Tine Aers
Secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of hoger onderwijs

tine.aers@ucll.be

 

Leraar in opleiding (LIO), iets voor jou?

Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Tine Aers
LIO trajectcoach Heverlee (secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of hoger onderwijs)
Hilde Vanvuchelen
LIO trajectcoach Diepenbeek (secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of hoger onderwijs)