Studeren zonder grenzen (Sociaal Werk) | UCLL

Een internationaal perspectief

Een opleiding met een internationale reikwijdte betekent natuurlijk dat we al eens lees- en leermateriaal in een andere taal aanbieden, dat expertise en ervaring soms uit het buitenland komt, dat je zelf op zoek gaat naar de meest recente inzichten in de ruime wereld in plaats van énkel in eigen land.

In de bachelor ga je dus meteen aan de slag met een internationaal perspectief.  Verscheidene initiatieven zullen je in contact brengen met de buitenwereld:

  • General Colleges
  • Internationale gastsprekers die op bezoek zijn omwille van hun expertise
  • Studiedagen omtrent diversiteit
  • Studiedagen omtrent beleidsgericht werken
Een internationale ervaring

Iedere student zal in fase drie van de opleiding het beroep in een ander land bestuderen. Deze kortlopende ervaring duurt een week en omdat we dat op het einde van de opleiding organiseren, ontstaat er een uitwisseling 'op niveau', waar je als gelijke partners een thema kan uitdiepen. Als proevertje kan je trouwens in fase 2 ook al een korte studie meemaken in een internationaal netwerk.  Hoe dit werkt? Dat komt ruim aanbod in de opleiding!

Keuze genoeg

Al in de eerste opleidingsfase krijg je informatie over onze partners in het buitenland die een stage of een studie aanbieden. We vinden ze  in:

  • Europa: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Finland ...
  • Buiten Europa: Marokko, Zuid-Afrika, Suriname, Brazilië, Vietnam, Filippijnen ...

Lokale talen

Het beheersen van de lokale taal is een noodzakelijke voorwaarde om stage te lopen. Daarom volgen sommige studenten vooraf lessen in de taal van hun voorkeurland. Wanneer je een stage of studie in het buitenland op het oog hebt, trachten we je zo goed mogelijk voor te bereiden. Je volgt zelfs een speciaal voorbereidingsprogramma als je buiten Europa trekt. In de cursus "Op weg naar het Zuiden" bereiden we je zowel praktisch als inhoudelijk voor, zodat je  de taal, cultuur en gewoontes van het land in kwestie vanbinnen en vanbuiten kent. Eens gearriveerd? Dan kan je nog steeds rekenen op onze bijstand en ons advies. Online houden we namelijk contact met elkaar. 

Sociaal werk, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Tie Roefs
Tie Roefs
Opleidingsverantwoordelijke Sociaal Werk
Raf Dehertog
Lector Sociaal-Cultureel Werk
Kaat Matthyssen
Lector Maatschappelijk Werk
Veronique Debeys
Lector Maatschappelijke Advisering