We houden er graag rekening mee als we vrijstellingen (EVK/EVC) verstrekken. Dit gebeurt op basis van onderzoek van een dossier en/of een beschikbare precedentenlijst die door de opleiding wordt aangelegd. Bij vragen hierover kun je best contact opnemen met Annick Desair via annick.desair@ucll.be

Vanuit het sociaal-agogische studiegebied

Als je in het bezit bent van een:

Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk
 • Orthopedagogie,
 • Toegepaste psychologie,
 • Gezinswetenschappen,
 • Sociaal werk,
 • Pedagogie van het jonge kind
Professionele bachelor uit het onderwijs met een banaba onderwijs
 • Specifieke onderwijsbehoeften,
 • Afstudeerrichting buitengewoon onderwijs,
 • Zorgverbreding en remediërend leren
Master
 • Agogiek/agogische wetenschappen,
 • criminologie,
 • Psychologie,
 • Pedagogie

... dan kan je aan UCLL - Sociale School een bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen halen, met een 60-studiepuntenprogramma  (dat is dus een studieduurverkorting van 120 studiepunten), dat loopt over 1 academiejaar. Deze 57 studiepunten moet je volgen, bijkomend kan je voor minimum 3 studiepunten kiezen uit opleidingsfase 1, 2 en 3.

Als je in het bezit bent van een Graduaat Orthopedagogie, dan kan je aan UCLL - Sociale School een bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen halen, met een  90 studiepuntenprogramma (dat is dus een studieduurverkorting van 90 studiepunten), dat loopt over 2 academiejaren. Deze 60 studiepunten moet je volgen. Bijkomend kun je voor  30 studiepunten volgende opleidingsonderdelen bijkomend kiezen uit opleidingsfase 1, 2 en 3.

Vanuit aanverwante bachelors of masters

Als je in het bezit bent van:

Professionele bachelor uit het studiegebied onderwijs
Academische bachelor in de:
 • Agogiek,
 • Pedagogie,
 • Psychologie
Master in de:
 • Logopedie en de audiologische wetenschappen,
 • Politieke en sociale wetenschappen

... dan kan je aan UCLL - Sociale School een bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen halen, met een 99-studiepuntenprogramma (dat is dus een studieduurverkorting van 81 studiepunten), dat loopt over 2 academiejaren. In het bijgevoegd overzicht staan de opleidingsonderdelen (totaal 96 studiepunten) die je moet volgen. Bijkomend kan je voor minimum 3 studiepunten één van volgende opleidingsonderdelen kiezen uit opleidingsfase 1 en 2.

Andere niet-direct verwante bachelors of masters

Als je in het bezit bent van een:

Professionele bachelor in de
 • ergotherapie,
 • logopedie en audiologie,
 • verpleegkunde,
 • vroedkunde
Professionele bachelor onderwijs (108 credits behaald in fase 1 en 2)
Niet verwante diploma's
 • Niet verwante Masters,
 • Niet verwante Academische bachelors

... dan kan je aan UCLL - Sociale School een bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen halen, met een 120-studiepuntenprogramma (dat is dus een studieduurverkorting van 60 studiepunten), dat loopt over 2 academiejaren.

Sociale readaptatiewetenschappen, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Opleidingsverantwoordelijke SRW - Sven Van der Aa
Sven Van der Aa
Opleidingsverantwoordelijke Sociale Readaptatiewetenschappen
Jan Van Branteghem
Lector Sociale Readaptatiewetenschappen
Kristel Martens
Lector Sociale Readaptatiewetenschappen
Lize Verbeke
Lector Sociale Readaptatiewetenschappen