Studieprogramma Dagopleiding

Het studieprogramma van deze dagopleiding in 3 semesters en 90 studiepunten.
(* Deze opleidingsonderdelen zijn te volgen in de avondopleiding.)

Semester 1 Openvouwen
Semester 2 Openvouwen
Semester 3 Openvouwen

Studieprogramma Avondopleiding

Semester 1 Openvouwen
Semester 2 Openvouwen
Semester 3 Openvouwen
Semester 4 Openvouwen
Semester 5 Openvouwen
Semester 6 Openvouwen

De vakken in vogelvlucht

Ontdek en leer

Je bestudeert de ontwikkelingspsychologie van de adolescent, principes van motivatie, welbevinden en een krachtige leeromgeving. Je gaat ook in op didactische principes die van belang zijn bij de start van een les.

Taal

Je leert taal op een competente manier gebruiken: spelling, zakelijke teksten schrijven, articulatie, spreektempo, intonatie, uitspraak, Standaardnederlands...

Leer-krachtig

De focus ligt hier op didactische werkvormen en evaluatie in het midden en aan het einde van een les. We gaan ook in op lesmethodiek en coachingsvaardigheden als leraar.

Krachtig samen

Je leert hier de theorie en de praktijk van klasmanagement, binnenklasdifferentiatie, taalontwikkelend lesgeven en digitaal onderwijs.

Diversiteitsstage

Je observeert en begeleidt een leerling in/uit een maatschappelijk kwetsbare context. Daarbij werk je samen met de school, ouders, CLB, externe organisaties... Ondersteunend aan deze stage worden kaders aangereikt over leerlingenbegeleiding, leren leren en maatschappelijke kwetsbaarheid.

Klasmanagement

Aan bod komen: communicatievaardigheden, verbindende communicatie, interculturele communicatie, conflicthantering in twee- en groepsgesprekken.

School-breed begeleiden

Je bestudeert thema's in verband met leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld kansarmoede, autisme, pesten...

ICT

Je krijgt basisvaardigheden in ICT en mediawijsheid onder de knie: werken met de tekstverwerker Word, leerpad ontwerpen in Smartschool, presentaties maken met Powerpoint, digitale oefeningen met Bookwidgets creëren...

Leraar in onderwijs

We bekijken alle verschillende aspecten van een loopbaan in het onderwijs: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming, functionering- en evaluatiegesprekken, solliciteren, je plichten als leraar, soorten aansprakelijkheid, verzekeringen...

Leraar in samenleving

Hoe is onderwijs georganiseerd in Vlaanderen? Welke onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsbewaking kennen we in Vlaanderen? Wat weten we inzake internationaal vergelijkend onderzoek? Welke zijn hete hangijzers in het onderwijs?

Levensbeschouwing

We gaan in op de spiritualiteit in het beroep van een leraar, op de maatschappelijke betekenis van een leraar, op de eigenheid van het christelijk opvoedingsproject, op jouw levensbeschouwelijk perspectief in dialoog met filosofische en religieuze tradities, en op de levensvragen van jongeren.

Keuze

Keuze uit een selectie van opleidingsonderdelen binnen de lerarenopleiding of andere studieprogramma’s op basis van eigen interesses en leernoden en in functie van eigen vakinhoudelijk, didactisch functioneren.

Duaal leren

Analyseren van stage in de breedste zin van het woord vanuit de visie en de kaders ‘werkplek als schoolbank’. Creëren en uitvoeren van opdrachten binnen werkplekleren en scholen.

Ontdek en leer

Je bestudeert de ontwikkelingspsychologie van de adolescent, principes van motivatie, welbevinden en een krachtige leeromgeving. Je gaat ook in op didactische principes die van belang zijn bij de start van een les.

Taal

Je leert taal op een competente manier gebruiken: spelling, zakelijke teksten schrijven, articulatie, spreektempo, intonatie, uitspraak, Standaardnederlands...

Leer-krachtig

De focus ligt hier op didactische werkvormen en evaluatie in het midden en aan het einde van een les. We gaan ook in op lesmethodiek en coachingsvaardigheden als leraar.

Krachtig samen

Je leert hier de theorie en de praktijk van klasmanagement, binnenklasdifferentiatie, taalontwikkelend lesgeven en digitaal onderwijs.

Diversiteitsstage

Je observeert en begeleidt een leerling in/uit een maatschappelijk kwetsbare context. Daarbij werk je samen met de school, ouders, CLB, externe organisaties... Ondersteunend aan deze stage worden kaders aangereikt over leerlingenbegeleiding, leren leren en maatschappelijke kwetsbaarheid.

Klasmanagement

Aan bod komen: communicatievaardigheden, verbindende communicatie, interculturele communicatie, conflicthantering in twee- en groepsgesprekken.

School-breed begeleiden

Je bestudeert thema's in verband met leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld kansarmoede, autisme, pesten...

ICT

Je krijgt basisvaardigheden in ICT en mediawijsheid onder de knie: werken met de tekstverwerker Word, leerpad ontwerpen in Smartschool, presentaties maken met Powerpoint, digitale oefeningen met Bookwidgets creëren...

Leraar in onderwijs

We bekijken alle verschillende aspecten van een loopbaan in het onderwijs: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming, functionering- en evaluatiegesprekken, solliciteren, je plichten als leraar, soorten aansprakelijkheid, verzekeringen...

Leraar in samenleving

Hoe is onderwijs georganiseerd in Vlaanderen? Welke onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsbewaking kennen we in Vlaanderen? Wat weten we inzake internationaal vergelijkend onderzoek? Welke zijn hete hangijzers in het onderwijs?

Levensbeschouwing

We gaan in op de spiritualiteit in het beroep van een leraar, op de maatschappelijke betekenis van een leraar, op de eigenheid van het christelijk opvoedingsproject, op jouw levensbeschouwelijk perspectief in dialoog met filosofische en religieuze tradities, en op de levensvragen van jongeren.

Keuze

Keuze uit een selectie van opleidingsonderdelen binnen de lerarenopleiding of andere studieprogramma’s op basis van eigen interesses en leernoden en in functie van eigen vakinhoudelijk, didactisch functioneren.

Duaal leren

Analyseren van stage in de breedste zin van het woord vanuit de visie en de kaders ‘werkplek als schoolbank’. Creëren en uitvoeren van opdrachten binnen werkplekleren en scholen.

Lees alle details in de programmagids Leuven. 

Uurroosters

Lesweek dagopleiding

Semester 1

Semester 2

Maandag 

9.00 - 12.30 uur

Ontdek & leer
Leer-Krachtig

Krachtig samen

13.30 - 17.00 uur

Klasmanagement
Duaal leren*

Woensdag

9.00 - 12.30 uur

Diversiteitsstage

Diversiteitsstage

18.15 - 21.45 uur

Vakdidactische sessies*
ICT*

18.15 - 21.45 uur

Taal*

Taal*

Donderdag

9.00 - 12.30 uur

Ontdek & leer
Leer-Krachtig

13.30 - 17.00 uur

Leraar in samenleving

Maandag 

9.00 - 12.30 uur

13.30 - 17.00 uur

Woensdag

9.00 - 12.30 uur

18.15 - 21.45 uur

18.15 - 21.45 uur

Donderdag

9.00 - 12.30 uur

13.30 - 17.00 uur

Semester 1

Maandag 

Ontdek & leer
Leer-Krachtig

Woensdag

Diversiteitsstage

Vakdidactische sessies*
ICT*

Taal*

Donderdag

Ontdek & leer
Leer-Krachtig

Semester 2

Maandag 

Krachtig samen

Klasmanagement
Duaal leren*

Woensdag

Diversiteitsstage

Taal*

Donderdag

Leraar in samenleving

* beperkt aantal sessies

Lesweek avondopleiding

Semester 1

Semester 2

Maandag 

18.15 - 21.45 uur

Ontdek & leer

Leer-Krachtig 

Dinsdag

18.15 - 21.45 uur

Duaal leren*

Woensdag

18.15 - 21.45 uur

Taal*

Taal*

18.15 - 21.45 uur

Vakdidactische sessies*

Donderdag

18.15 - 21.45 uur

Leraar in onderwijs

Maandag 

18.15 - 21.45 uur

Dinsdag

18.15 - 21.45 uur

Woensdag

18.15 - 21.45 uur

18.15 - 21.45 uur

Donderdag

18.15 - 21.45 uur

Semester 1

Maandag 

Ontdek & leer

Dinsdag

Woensdag

Taal*

Vakdidactische sessies*

Donderdag

Leraar in onderwijs

Semester 2

Maandag 

Leer-Krachtig 

Dinsdag

Duaal leren*

Woensdag

Taal*

Donderdag

* beperkt aantal sessies

Educatief graduaat, iets voor jou?

Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Hilde Vanvuchelen
Trajectcoach Diepenbeek
Claudia Vandebeek
Trajectcoach Diepenbeek
Leen Vandermarliere
Trajectcoach Heverlee