Bijzonder traject: Ervaringswerker in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg | UCLL

Wie ben je?

  • Heb jij zelf cliëntervaringen in de geestelijke gezondheidszorg en sta je ver genoeg in je eigen herstelproces? 
  • Wil jij groeien als mens en beter in verbinding staan met wat je voelt en nodig hebt?
  • Wil jij leren hoe je je eigen ervaringen functioneel kan inzetten om lotgenoten op weg te helpen?
  • Ben jij geprikkeld door wat mensen drijft en motiveert en heb jij zin om hen te coachen in hun persoonlijke zoektocht naar een kwaliteitsvol leven?
  • Heb jij zin om samen met andere hulpverleners mee te werken een betere geestelijke gezondheidszorg?
  • Zie jij kwetsbaarheid ook als een kracht?

Dan is het bijzonder traject* misschien wel iets voor jou.  

*Op vraag van regionale werkveldpartners GGZ ontwikkelden we dit bijzonder traject voor studenten die hun eigen patiëntervaringen in de GGZ willen integreren in hun professioneel handelen.  Studenten die aan de slag willen gaan in de specifieke functie van ervaringswerker, kunnen zo dus binnen ons graduaat Maatschappelijk werk, aan Campus Sociale School Heverlee, het certificaat ‘Ervaringswerker geestelijke gezondheids- en verslavingszorg’ behalen.

Ervaringswerker word je niet zomaar!

Het begint met het ervaren van een psychische kwetsbaarheid. De eigen ervaringen staan hierin centraal. Daarnaast vraagt ervaringswerk om het leren herkennen van je eigen proces en dat van anderen. Deze ervaringskennis/ ervaringsdeskundigheid willen we doorheen de opleiding aanvullen met andere bronnen van kennis (wetenschappelijke en professionele kennis) steeds vanuit de verbinding met ervaringskennis.

Studenten die dit traject van Ervaringswerker GGZ doorlopen, hebben hiermee de bijkomende kennis en kunde over herstelgericht werken in de sector.

Studieprogramma

Het modeltraject van 90 studiepunten is ingebed in de graduaatopleiding Maatschappelijk werk.

Vanuit een herstelgerichte visie geven we onze opleiding vorm aan de hand van onder andere volgende vakken: herstelgericht werken, systeemgericht werken, identiteit en werkveld, ontwikkelingsgerichte pathologie...

Studenten met een ervaringsdeskundigheid in GGZ kunnen er dus voor kiezen:

  • om het standaardprogramma van graduaat Maatschappelijk werk te volgen.
  • of om eerst specifiek het certificaat van Ervaringswerker GGZ te behalen en vervolgens de resterende opleidingsonderdelen van het graduaatsdiploma.
Sociaal werk Openvouwen
Specifiek ervaringswerk Openvouwen

Dorien zette haar verleden in de psychiatrie om tot een mooie job

Verhaal van Britt, van patiënte in de psychiatrie tot ervaringswerker

Meer weten?

Aarzel niet en contacteer ons!

Op 21 juni organiseren we een openlesdag tussen 13.30 en 16 uur specifiek voor studenten Ervaringswerkers GGZ.

Inschrijven zijn afgesloten.

Grace Verween - Coördinator Graduaat Maatschappelijk werk Heverlee

grace.verween@ucll.be

​016 375 183