Jessy Wynants

Waarom heb je voor de opleiding graduaat maatschappelijk werk gekozen?   

Ik heb gekozen voor de opleiding maatschappelijk werk omdat ikzelf een KOPP-kind ben. Met andere woorden een ‘Kind van Ouders met Psychische Problemen’. Ik heb zelf kunnen ondervinden dat een goede maatschappelijk werker heel waardevol kan zijn voor een gezin. Als kind zei ik al dat ik maatschappelijk werker wou worden, naar het voorbeeld van M. die bij ons thuis de contextbegeleiding deed.   Door de situatie waar ik in verkeerde had ik niet de mogelijkheden om onmiddellijk na het middelbaar onderwijs te studeren en ben ik gaan werken.  Na loopbaanbegeleiding te hebben gevolgd ben ik me gaan heroriënteren en wist ik dat ik mijn droom ging waar maken. Ik ging terug studeren!  

Jessy Wynants

Wat heb je al geleerd en hoe ervaar je de opleiding?   

Het is niet makkelijk om de combinatie van een voltijds traject in een hogeschool te combineren met een gezin en de zorg er rond. Toch geef ik niet op en nu ben ik trots dat ik in mijn laatste semester zit.  Ik heb veel geleerd van de opleiding; zoals goed communiceren, krachtgericht en herstelgericht werken. Als persoon ben ik enorm gegroeid.  

Waar zou je later als maatschappelijk werker willen werken?  

Door mijn ervaring op mijn praktijkplaatsen ben ik erachter gekomen dat ik heel graag met jongeren wil werken. Ik zie mezelf werken als leerlingenbegeleider, bij het JAC, als jobcoach, … Kortom: het echte "veldwerk" zoals we zeggen.  

En hoewel ik dacht dat politiserend werken niets voor mij was, zie ik nu in dat dit belangrijk is in het maatschappelijk werk. De meeste kwetsbare in onze samenleving een "stem" geven is iets wat mij veel voldoening geeft. Daarvoor doe ik het.  

Maxime Jansen

Waarom heb je voor de opleiding graduaat maatschappelijk werk gekozen?

Na het middelbaar onderwijs was ik er steevast van overtuigd dat ik ‘Meester Maxime’ wou worden in het lager onderwijs. Ik had enkele jaren ervaring in de speelpleinwerking, ik had verschillende cursussen doorlopen en was graag bezig met kinderen. Voor mij leek dat de ideale mix om aan de lerarenopleiding te beginnen. Gedurende het eerste jaar kreeg ik al snel het gevoel dat ik het grotere geheel niet meer zag terwijl de vakken en taken maar bleven doorlopen. Ik raakte in paniek en heb op advies met de studentenpsychologe gesproken. Tijdens deze gesprekken kwam ik steeds meer tot het besef dat ik op dat ogenblik in de verkeerde studierichting zat. Mijn focus lag blijkbaar op het helpen en het begeleiden van mensen in hun verdere leven, niet in het onderwijs. De psychologe van UCLL heeft me geholpen het grote aanbod van studierichtingen te verteren. Zo kwamen we op enkele opleidingen uit waarvan het graduaat ‘Maatschappelijk Werk’ er één was. Uiteindelijk heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben een kijkje gaan nemen op de infodag. Ik was vrijwel onmiddellijk zeker dat dit hét was.  

Maxime Jansen

Wat hoop je te leren in de opleiding en hoe zijn je eerste ervaringen?   

Wat mij enorm aanspreekt zijn de vele communicatievakken. Ik hoop op die manier meer grip te krijgen op het gebruik van verschillende communicatietechnieken. Niet alleen zijn deze handvatten goed in het werkveld, ook in het dagdagelijks leven kan je ze toepassen. 

Theorie wordt vaak gekoppeld aan de praktijk. De leerkrachten hebben zelf ook verschillende jaren achter de rug in het werkveld en geven vaak praktijkvoorbeelden. Zo begrijp ik de theorie beter.  

Waar zou je later als maatschappelijk werker willen werken?  

Mijn eerste professionele werkervaring heb ik opgedaan bij een jeugdwelzijnswerkorganisatie. Hierbij gingen we op een laagdrempelige manier aan het werk met jongeren die minder aansluiting dreigen te vinden in onze huidige maatschappij. De doelgroep jongeren spreekt me erg aan, naast mijn opleiding ben ik nog altijd actief in de speelpleinwerking.  

Erika De Roeck

Waarom heb je voor de opleiding graduaat maatschappelijk werk gekozen?  

Doordat ik al 23 jaar van de schoolbanken ben is, het graduaat een laagdrempelige instap met veel werkplekleren. Ik kan mezelf omschrijven als ervaringsdeskundige en weet dan ook als geen ander dat het voor kwetsbare mensen soms moeilijk is om aan hun rechten te komen. 

Heel dikwijls weet men niet waar men juist recht op heeft en dikwijls wordt men van het kastje naar de muur gestuurd. Dit onrecht heeft mij altijd al geraakt en als ik hier als toekomstig maatschappelijk werker mijn steentje in kan bijdragen, zal ik als eerste mee vechten voor deze basisrechten. 

Erika de roeck

Wat hoop je te leren in de opleiding en hoe zijn je eerste ervaringen?  

Ik hoop in eerste instantie zicht te krijgen op al deze basisrechten en waar men hiervoor terecht kan. Wat mij vooral opvalt is dat ikzelf ook van heel veel basisrechten het bestaan niet afwist. Er zijn veel meer organisaties die kwetsbare mensen helpen dan ik verwacht had, zelfs in mijn eigen buurt. Je bent constant aan jezelf aan het werken en krijgt enorme steun vanuit de school. Zelfs in coronatijden worden er psychologen voorzien die steeds online bereikbaar zijn voor de studenten. 

Waar zou je later als maatschappelijk werker willen werken?  

Ik wil vooral aan de basis werken samen met de cliënt. De laagdrempelige toegang, mensen aan hun rechten helpen en zeker niet onbelangrijk : mensen terug in hun kracht zetten. Ik twijfel nog of ik dit ga doen als begeleiding om volwassen aan hun rechten te helpen of met kinderen, omdat zij onze toekomst zijn en zorgen dat zij uit de vicieuze cirkel van generatiearmoede geraken.