Maatschappelijk werk Hasselt | UCLL

Maatschappelijk werk iets voor jou?

Samen werken aan een betere samenleving

 • Ben je gevoelig voor sociaal onrecht?
 • Kan jij je laten raken door de sociale, emotionele en materiële noden van mensen?
 • Ben je geïnteresseerd in onze samenleving en in welzijn?
 • Wil je mensen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en emancipatie?
 • Wil je hen begeleiden in het zoeken naar praktische en duurzame oplossingen?

Dan wil je misschien wel professionele ondersteuning bieden in veranderingsprocessen en samen met de mensen kijken op welke manier ze hun  moeilijkheden en uitdagingen kunnen aanpakken.

Maatschappelijk werkers zijn breed inzetbaar. Daarom krijg  je in onze opleiding actuele kennis vanuit de menswetenschappen mee. We onderzoeken hoe onze samenleving functioneert. Kritisch durven kijken - ook naar jezelf- is een must. Veel aandacht gaat naar methodisch, veranderingsgericht en zorgvuldig handelen. Je scherpt jouw communicatieve vaardigheden aan tijdens de opleiding. Dit is immers essentieel om vlot contact te leggen met de doelgroep.

Brochure welzijn v6

Je start in een vernieuwde graduaatopleiding Maatschappelijk Werk;  gebaseerd op wat het werkveld verwacht van onze afgestudeerden.  We hebben daarom onze opleiding opgebouwd aan de hand van vier grote clusters, waarin we alle bovenstaande competenties onderbrengen:

 • contact leggen en oriënteren
 • sociaal–agogisch handelen
 • professioneel werken en ontwikkelen
 • grondhouding

Studieprogramma Campus Hasselt

Maatschappelijk werkers zijn breed inzetbaar. Daarom geven we je in onze opleiding actuele kennis vanuit de menswetenschappen mee.

We besteden tijd aan het verwerven van inzichten over hoe onze samenleving functioneert. Kritisch durven kijken - ook naar jezelf - is een must. Veel aandacht gaat naar methodisch, veranderingsgericht en zorgvuldig handelen.

Ook jouw communicatieve vaardigheden - mondeling én schriftelijk- worden tijdens de opleiding aangescherpt. Dit is immers essentieel om vlot contact te leggen met de doelgroep.

De opleiding bestaat uit 120 studiepunten, die je in een voltijds traject gespreid over 4 semesters kan volgen. Elk semester omvat dan 30 studiepunten. De helft van de opleiding (60 studiepunten) bestaat uit werkplekleren. Dit betekent dat je zelf aan de slag gaat, hetzij in een gesimuleerde arbeidssituatie, hetzij in een reële arbeidssituatie (een werkplek).

7 leerlijnen met hun opleidingsonderdelen en studiepunten:

Laagdrempelig en nabij werken Openvouwen
Sociaal rechtvaardig werken Openvouwen
Generalistisch werken Openvouwen
Verbindend werken Openvouwen
Generieke competenties Openvouwen
Werkplekleren in realistische arbeidssituatie Openvouwen
Werkplekleren in reële arbeidssituatie Openvouwen

Bekijk hier het studieprogramma in meer detail:

Sfeerbeeld graduaten Welzijn Hasselt
Er wordt heel erg ingezet op de basishouding die zo eigen is aan het Maatschappelijk Werk. Tijdens de leergroepen heb ik veel geleerd over mezelf. De sfeer is informeel. Docenten zijn heel toegankelijk en staan dicht bij de studenten. De kleine klasgroepen zorgen voor een fijn contact met medestudenten.
Kelly Knevels

Kelly Knevels

Campus Hasselt

De graduaten Welzijn (Orthopedagogische begeleiding,  Maatschappelijk werk en Sociaal-cultureel werk)  kan je  volgen op UCLL Campus Hasseltsamen met de bachelor Orthopedagogie. 

Onze studenten worden volwaardige hogeschoolstudenten, wat heel wat voordelen met zich meebrengt. We hebben onze opleidingen ook gescreend en geactualiseerd.  Studenten stappen in een up-to-date opleiding die sterk door het werkveld gewaardeerd wordt. We werken nu, nog meer dan vroeger, samen met de aanverwante bacheloropleidingen binnen UCLL om ons onderwijs binnen het studiegebied welzijn, zowel op graduaat- als op bachelorniveau, zo kwaliteitsvol mogelijk aan te bieden!

De docenten hebben allemaal zelf veel praktijkervaring achter de rug of werken nog steeds deeltijds in een organisatie. De link theorie-praktijk is dan ook zeer reëel.

Els Van Thurenhout

Als maatschappelijk werker kan je aan de slag in: 

 • gemeentebesturen
 • mutualiteiten
 • scholen
 • werkwinkels
 • sociale huisvesting
 • centra voor algemeen welzijnswerk
 • begeleidingstehuizen en opvangcentra voor kinderen, jongeren en hun gezin, personen met een beperking, thuislozen
 • diensten voor thuiszorg, gezins- en bejaardenhulp, begeleid zelfstandig wonen
 • (psycho)sociale hulp- en dienstverlening aan personen met een beperking, ouderen, personen met een migratieachtergrond, vluchtelingen
 • maatwerkbedrijven

Of heb je zin om verder te studeren?

In een vervolgtraject aan UCLL kan je een diploma behalen van professionele bachelor

Openingsuren onthaal

Van maandag tot vrijdag is het onthaal geopend van 8u tot 13u 
(en telefonisch bereikbaar tot 16u).
Tijdens de schoolvakanties kunnen de openingsuren afwijken.
Neem contact voor verdere inlichtingen.

Je vindt ons hier: 
Campus Hasselt
Oude Luikerbaan 79
3500 HASSELT 

Maatschappelijk werk Hasselt, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Karolien D'haen
Karolien D’Haen
Coördinator Graduaat Maatschappelijk werk
Jet Daniëls
Jet Daniëls
Opleidingsverantwoordelijke Graduaten Welzijn Hasselt

Graduaat Maatschappelijk werk, onderdeel van Limburgse Welzijnsincubator

Ambitieus toekomstproject voor welzijn in Limburg

Limburgse Welzijnsincubator

Hogeschool UCLL campus Hasselt is de thuisbasis van welzijnsopleidingen in Limburg.  Op onze campus studeren studenten van de graduaten orthopedagogische begeleiding, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk en de professionele bachelor orthopedagogie (dagtraject en traject voor werkstudenten). Momenteel bouwen we aan een ambitieus toekomstproject: de Limburgse Welzijnsincubator. Daarin willen we actoren uit het welzijnsveld samenbrengen om te innoveren, inspireren, ondernemen en verbinden.  Je leest er alles over via onderstaande link.

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: