Eenjarig traject: educatief kinderwerker | UCLL

Wie ben je?

 • Je werkt heel graag met kinderen en dat eerder vanuit een brede sociaal-educatieve, creatieve en culturele insteek in plaats vanuit een onderwijscontext. 
 • Je heb veel interesse in (of werkt reeds in):
  • de voor- en naschoolse opvang van scholen, gemeenten en steden.
  • het professioneel begeleiden van kinderen tijdens de opvanguren.
  • het stimuleren van activiteiten buiten de school.
  • te zorgen dat ook hun spontane, informele spel kansen krijgt.

Dan is dit éénjarige traject iets voor jou.*

*Dit eenjarige traject kwam tot stand in samenwerking met de dienst kinderopvang van de stad Leuven en Kind en Gezin en het biedt méé een antwoord op de nood aan kwalitatievere voor- en naschoolse opvang.  Het traject leidt tot een certificaat en is erkend als kwalificatiebewijs voor begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang.

Studieprogramma

Je volgt modules zoals Opvoeding & visie, Zorg & preventie, Werken in en met groepen, Educatie, spel & creativiteit, ... Daarnaast is er heel wat ruimte voor werkplekleren. Deze praktijkuren doe je op een stageplaats of op je eigen werkplek. In totaal bedraagt dit traject 50 studiepunten. 

 • Met het certificaat van educatief kinderwerker kan je beginnen werken in de buitenschoolse opvangOF
 • Je kan ook verder studeren in het tweede jaar van o.a. de graduaatopleiding Sociaal-cultureel werk of Orthopedagogische begeleiding.

Meer weten? Neem contact op met  wouter.goolaerts@ucll.be

Algemeen Openvouwen
Specifiek Educatief kinderwerker Openvouwen

Reeds een job in de buitenschoolse kinderopvang?

Geen probleem. Alle les- en contactmomenten vinden steeds plaats tussen 10.00 en 14.30u, en nooit op een woensdag. Je werkplek is tevens je stageplek. En je verwerft alle competenties die je nodig hebt volgens het BOA-decreet.

Bertucan
Ik heb de druk hier kunnen loslaten. Het moet natuurlijk goed zijn, maar de manier waarop is een wereld van verschil.

Bertucan, 24 jaar, Educatief kinderwerker

Sociaal-cultureel werk (Heverlee), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Bernadette Houdart Opleidingsverantwoordelijke graduaten Welzijn Heverlee
Bernadette Houdart
Opleidingsverantwoordelijke Graduaten Welzijn Heverlee