Wie ben je?

 • Je werkt heel graag met kinderen en dat eerder vanuit een brede sociaal-educatieve, creatieve en culturele insteek in plaats vanuit een onderwijscontext. 
 • Je heb veel interesse in (of werkt reeds in):
  • de voor- en naschoolse opvang van scholen, gemeenten en steden.
  • het professioneel begeleiden van kinderen tijdens de opvanguren.
  • het stimuleren van activiteiten buiten de school.
  • te zorgen dat ook hun spontane, informele spel kansen krijgt.

Dan is dit éénjarige traject iets voor jou.*

*Dit eenjarige traject kwam tot stand in samenwerking met de dienst kinderopvang van de stad Leuven en Kind en Gezin en het biedt méé een antwoord op de nood aan kwalitatievere voor- en naschoolse opvang.  Het traject leidt tot een certificaat en is erkend als kwalificatiebewijs voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen.

Studieprogramma

Je volgt een aantal vakken waaronder opvoeding en visie, creatieve processen, levenslooppsychologie, je werkt een project uit voor een organisatie en je doet ook 350 uren stage in de kinderopvang.  Om het certificaat te behalen neem je dus 2 opleidingsonderdelen op die niet het reguliere Sociaal-cultureel werk -traject zitten. Opvoeding en opvoedingsondersteuning is zo een opleidingsonderdeel uit het graduaat Orthopedagogische begeleiding, plus die extra beroepspraktijk.

 • Met het certificaat van educatief kinderwerker kan je beginnen werken in de buitenschoolse opvangOF
 • Je kan ook verder studeren in het tweede jaar van de graduaatopleiding Sociaal-cultureel werk.

Meer weten? Neem contact op met  wouter.goolaerts@ucll.be

Algemeen Openvouwen
Specifiek kinderwerker Openvouwen

Verhaal van een student 'educatief kinderwerker'

De ervaring van Kimberly

“Ik kwam van een bachelor lerarenopleiding. Toen gaf ik al enkele jaren dansles aan kinderen en ik was ervan overtuigd dat ik verder wou in die richting. Tijdens de stage die ik deed, merkte ik vrij snel dat leerkracht worden niets voor mij was. Het onderwijssysteem lag mij niet ondanks ik geen slechte punten had en heel graag met kinderen werkte. Op privévlak had ik het ook moeilijk. Ik voelde me niet gelukkig en wist niet meer wat te doen.

Door de steun en de hulp van een docent in de lerarenopleiding ben ik terechtgekomen in de graduaatsopleidingen van Sociale School Heverlee. Ik ben de éénjarige opleiding educatief kinderwerker gestart en op die manier kon ik werk combineren met een studie die ik graag deed. Het gaf mij meer ademruimte en stabiliteit. Nadien besloot ik verder te studeren en ik heb mijn graduaat sociaal-cultureel werk behaald. Op dit moment werk ik nog steeds als kinderbegeleidster en pedagogisch ondersteuner in de buitenschoolse kinderopvang waar ik mijn stage heb gedaan. Naast de opleidingen op deze school vond ik de sfeer en de manier van lesgeven aangenaam.

De inhoud van de lessen wordt meer met een praktijkgerichte insteek gegeven en het systeem van de modules zorgt ervoor dat je niet al de leerstof op korte tijd moet verwerken. Je wordt individueel goed opgevolgd en je kan steeds terecht bij de coördinator als je vragen hebt of als het even minder goed gaat. Ik ben enorm dankbaar voor het luisterend oor, de steun en de waardering die ik heb gekregen!"

Sociaal-cultureel werk (Heverlee), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Algemeen onthaal
Administratief verantwoordelijke
Bernadette Houdart Opleidingsverantwoordelijke graduaten Welzijn Heverlee
Bernadette Houdart
Opleidingsverantwoordelijke Graduaten Welzijn Heverlee