Wie ben je?

 • Je werkt heel graag met kinderen en dat eerder vanuit een brede sociaal-educatieve, creatieve en culturele insteek in plaats vanuit een onderwijscontext. 
 • Je heb veel interesse in (of werkt reeds in):
  • de voor- en naschoolse opvang van scholen, gemeenten en steden.
  • het professioneel begeleiden van kinderen tijdens de opvanguren.
  • het stimuleren van activiteiten buiten de school.
  • te zorgen dat ook hun spontane, informele spel kansen krijgt.

Dan is dit éénjarige traject iets voor jou.*

*Dit eenjarige traject kwam tot stand in samenwerking met de dienst kinderopvang van de stad Leuven en Kind en Gezin en het biedt méé een antwoord op de nood aan kwalitatievere voor- en naschoolse opvang.  Het traject leidt tot een certificaat en is erkend als kwalificatiebewijs voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen.

Studieprogramma

Je volgt een aantal vakken waaronder opvoeding en visie, creatieve processen, levenslooppsychologie, je werkt een project uit voor een organisatie en je doet ook 350 uren stage in de kinderopvang.  Om het certificaat te behalen neem je dus 2 opleidingsonderdelen op die niet het reguliere Sociaal-cultureel werk -traject zitten. Opvoeding en opvoedingsondersteuning is zo een opleidingsonderdeel uit het graduaat Orthopedagogische begeleiding, plus die extra beroepspraktijk.

 • Met het certificaat van educatief kinderwerker kan je beginnen werken in de buitenschoolse opvangOF
 • Je kan ook verder studeren in het tweede jaar van de graduaatopleiding Sociaal-cultureel werk.

Meer weten? Neem contact op met  wouter.goolaerts@ucll.be

Algemeen Openvouwen
Specifiek kinderwerker Openvouwen
Bertucan
Ik heb de druk hier kunnen loslaten. Het moet natuurlijk goed zijn, maar de manier waarop is een wereld van verschil.

Bertucan, 24 jaar, Educatief kinderwerker

Sociaal-cultureel werk (Heverlee), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Algemeen onthaal
Administratief verantwoordelijke
Bernadette Houdart Opleidingsverantwoordelijke graduaten Welzijn Heverlee
Bernadette Houdart
Opleidingsverantwoordelijke Graduaten Welzijn Heverlee