Vreemde talen aanleren aan kinderen in het basisonderwijs

Werk je in het basisonderwijs en ben je gebeten door vreemde talen? Ben je leerkracht Frans in het secundair onderwijs en wil je graag met jongere leerlingen werken? Wil je de kleuters of leerlingen enthousiasmeren voor Frans of Engels, of allebei? Wil je aan de slag met een goede methode, of zonder? Ben je op zoek naar leuke versjes, liedjes, spelletjes, prentenboeken, filmpjes, …? Ben je benieuwd hoe je op een ludieke manier toch aan interessante taaldoelen kan werken? Wil je graag activiteiten vreemdetaalinitiatie verzorgen in de basisschool? En zelfzeker ook in het vijfde en zesde leerjaar de lessen Frans aanpakken?

Dan is deze cursus echt iets voor jou. In deze ‘Smaakmaker’ gaat het over het aanleren van vreemde talen aan kinderen in het basisonderwijs. Dit kan Frans of Engels zijn, zowel talensensibilisering, taalinitiatie als formeel taalonderwijs. De specifieke aanpak zowel voor kleuter- als lager onderwijs komt aan bod. Met deze cursus komen we tegemoet aan de vraag van leraren om in een intensief traject ondergedompeld te worden in de didactiek van vroeg vreemdetaalonderwijs.

Vroeg vreemdetaalonderwijs: didactiek en linguïstiek

Qua voorkennis verwachten we een voldoende beheersing van het Frans en het Engels om de lessen te kunnen volgen en actief te kunnen participeren (± niveau B1).

In de Smaakmakers komen zowel didactiek als linguïstiek voor vroeg vreemdetaalonderwijs aan bod. Hieronder vind je de doelstellingen voor beide onderdelen.

Didactiek

 • Vertrouwd geraken met de basisprincipes en doelstellingen van de verschillende varianten binnen vroeg vreemdetalenonderwijs: talensensibilisering, taalinitiatie en formeel vreemdetaalonderricht en deze begrippen correct kunnen definiëren.
 • Praktijkvoorbeelden leren kennen en bespreken in functie van eigen lesrealisaties.
 • Bronnen leren kennen om creatief mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk.
 • De referentiewerken (ERK, eindtermen, leerplannen van de verschillende netten) kennen die een rol spelen binnen vroeg vreemdetaalonderwijs en deze kunnen hanteren om leerinhouden te selecteren en gemaakte keuzes in de leerstofselectie te verantwoorden.
 • Weten hoe je de leerinhouden in activiteiten vreemdetaalinitiatie en in formeel vreemdetaalonderwijs kan ordenen en onderwijzen, vertrekkend vanuit de vakdidactische principes.
 • Zinvol kunnen differentiëren voor alle leerlingen en in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Een leerlijn vreemdetaalinitiatie uitwerken voor een thema binnen een graad. Overleggen over een leerlijn voor vreemde taal binnen de eigen school / de scholengemeenschap.
 • Vakdidactische principes toepassen om lexicale en grammaticale competenties én communicatieve (receptieve en productieve) vaardigheden te ontwikkelen bij leerlingen.
 • (Semi-)authentieke leermiddelen (los van een handboek) inzetten in de lessen vroeg vreemdetaalonderwijs (bijv. magazines, prentenboeken, liedjes, gedichten,...) in functie van de doelen en de concrete beginsituatie.

Linguïstiek

 • De vreemde taal (Frans of Engels) correct hanteren als voertaal binnen de lessen of activiteiten.
 • De leerinhouden Frans en Engels van de lagere school (niveau A1) excellent beheersen.
 • De bijzonderheden qua uitspraak kennen en hierrond concreet kunnen werken met je leerlingen.
 • Anticiperen op (veel gemaakte) fouten van de leerlingen, qua taal en uitspraak, deze detecteren en remediëren.
 • Een gepaste lesactiviteit uitwerken binnen een FLEof EFL-context en daarbij geschikt talig materiaal selecteren in het Frans of Engels voor een bepaalde doelgroep uit de lagere school.
   

Wat levert het je op?

De deelnemers aan deze Smaakmakers schrijven zich in in twee vakken van de banaba meertalig onderwijs: ‘Didactiek vroeg vreemdetaalonderwijs’ en ‘Linguïstiek vroeg vreemdetaalonderwijs’. Beide vakken zijn inhoudelijk nauw verbonden. Op het einde van dit traject ontvangen de deelnemers die met positief gevolg deelnamen aan de evaluatie, een ‘creditbewijs’. Dit is een officieel bewijs dat zij slaagden voor deze twee vakken van de banaba meertalig onderwijs.

Wie eventueel later overweegt om de volledige banaba te volgen, heeft daarmee reeds een officiële vrijstelling voor 7 studiepunten op zak.

De lessen van de Smaakmakers ‘didactiek vroeg vreemdetaalonderwijs’ hebben plaats op woensdagnamiddag op volgende data en uren:

Datum

Uur 

Les

28/09/2022

16.00-18.00

Didactiek

19/10/2022

16.00-18.00

Didactiek

30/11/2022

16.00-18.00

Didactiek

07/12/2022

16.00-18.00

Linguïstiek

22/02/2023

16.00-18.00

Didactiek

01/03/2023

16.00-18.00

Didactiek

01/03/2023

18.30-20.30

Didactiek

22/03/2023

16.00-18.00

Didactiek

29/03/2023

16.00-18.00

Linguïstiek

19/04/2023

16.00-18.00

Didactiek

26/04/2023

16.00-18.00

Linguïstiek

03/05/2023

16.00-18.00

Didactiek

10/05/2023

16.00-18.00

Linguïstiek

24/05/2023

16.00-18.00

Didactiek

Datum

28/09/2022

19/10/2022

30/11/2022

07/12/2022

22/02/2023

01/03/2023

01/03/2023

22/03/2023

29/03/2023

19/04/2023

26/04/2023

03/05/2023

10/05/2023

24/05/2023

Uur 

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

18.30-20.30

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Les

Didactiek

Didactiek

Didactiek

Linguïstiek

Didactiek

Didactiek

Didactiek

Didactiek

Linguïstiek

Didactiek

Linguïstiek

Didactiek

Linguïstiek

Didactiek

Locatie: De lessen vinden afwisselend plaats op de campus of online. Er is steeds de mogelijkheid voor hybride onderwijs (d.i. een on campus les via streaming meevolgen).

Prijs: € 338,30

Deelnemers genieten een officieel statuut als (werk)student van de UCLL en kunnen daardoor gebruikmaken van alle studentenfaciliteiten zoals toegang tot het online leerplatform, de bibliotheek en het studentenrestaurant.