Antibioticaresistentie testen kan nu tot tien keer sneller | UCLL

Antibioticaresistentie is in België een gekend probleem. Wanneer iemand met een bacteriële infectie zich aandient, kan de behandelende arts daarom eerst testen welke antibiotica bij die welbepaalde patiënt nog werken. Dat proces neemt momenteel acht tot twaalf uur in beslag – een eeuwigheid als het om de gezondheidstoestand van een patiënt gaat. Hogeschool UCLL en de kmo Occhio ontwikkelden nu een toestel dat de resistentie tegen antibiotica reeds vanaf één uur kan bepalen. Dr. Apr. Maarten Hendrickx, projectleider UCLL: “Een snellere bepaling is niet alleen van belang voor de patiënt, maar in de strijd tegen antibioticaresistentie maakt dit op termijn voor ons allemaal een groot verschil.”

Het expertisecentrum Sustainable Resources van UCLL Research & Expertise heeft in samenwerking met de firma Occhio, expert in precisie-instrumenten, een volautomatisch toestel ontwikkeld om antibioticaresistentie in een korte tijdspanne te detecteren.  Snel en accuraat wordt bepaald tegen welke antibiotica er reeds resistentie optreedt en met welke de patiënt nog kan behandeld worden. Artsen zullen tot tien keer sneller te weten komen welk antibioticum nog kan aanslaan bij hun patiënt en welk niet. 

Meer opties voor de patiënt

Door de snelle toegang tot de testresultaten zal in veel gevallen het gebruik van breedspectrum-antibiotica verminderd kunnen worden. Dr. Apr. Maarten Hendrickx, UCLL: “Momenteel dient de behandelende arts deze noodgedwongen toe omdat er vaak niet gewacht kan worden met het behandelen van de infectie. Die toediening kan op z’n beurt resistentie tegen dit brede gamma van antibiotica in de hand werken met als gevolg: de behandelopties voor de patiënt worden kleiner. Elk uur dat je dus wint in dit proces, is winst.”

Strijd tegen antibioticaresistentie

Om de werkzaamheid van antibiotica te behouden, moeten ze correct en alleen wanneer nodig worden ingezet. Hoe meer ze gebruikt worden, hoe meer kans dat bacteriën resistent worden en het geneesmiddel op termijn niet meer effectief is. Dr. Apr. Maarten Hendrickx, UCLL: “Een snellere bepaling van de antibioticaresistentie maakt dus niet alleen voor die ene patiënt een verschil, maar voor ons allemaal.”

Hogeschool en KMO

Het onderzoek naar een snellere antibioticaresistentie-test startte vier jaar geleden. De hogeschool en de kmo Occhio, expert in precisie-instrumenten, werkten daartoe samen in de laboratoria van UCLL’s Campus Gasthuisberg in Leuven. Christian Godino, CEO Occhio: “Vandaag geven we met UCLL en Occhio zelfs de meest recente concurrerende toestellen het nakijken. Deze hebben vaak zo’n acht tot twaalf uur nodig om een testresultaat af te leveren, terwijl het nieuwe partnerschap al vanaf één uur een resultaat genereert uit het state-of-the-art toestel.”

Naar onderzoeks- en klinische labo's

Momenteel worden er dan ook concrete stappen gezet om het toestel te implementeren in onderzoekslaboratoria en klinische laboratoria van ziekenhuizen. Zo werd recent een samenwerking opgestart met het Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven. UCLL Research & Expertise en Occhio hebben hiertoe de krachten gebundeld: de hogeschool voorziet vanuit haar expertisecentrum Sustainable Resources de verdere ontwikkeling van het toestel en de nodige opleidingen om met de toestellen aan de slag te gaan. Occhio verzorgt het verdelen van de toestellen en de technische support bij de eindklant. “Deze unieke samenwerking tussen onze onderzoeksgroep en een kmo zoals Occhio zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten snel hun toepassing kunnen vinden in onderzoeks- en klinische laboratoria,” aldus Dr. Apr. Maarten Hendrickx, projectleider UCLL.

State-of-the-art voor studenten

De studenten Biomedische Laboratoriumtechnologie en Chemie van de hogeschool gaan tijdens hun opleiding -- en met dank aan UCLL's Moving Minds Foundation -- ook al aan de slag met het toestel. Dr. Apr. Maarten Hendrickx geeft zelf ook les in deze opleidingen: “Dankzij het onderzoek dat bij UCLL Research & Expertise loopt, hebben we dit state-of-the-art toestel ter beschikking en krijgen onze studenten unieke kansen om mee te werken aan de ontwikkeling ervan.”

Het gehele project kreeg de toepasselijke naam ‘FAST’ (Fast Antibiotic Susceptibility Test).

Ook interessant