Elk jaar zet Hogeschool UCLL opmerkelijke projecten van haar studenten in de bloemetjes. Vijf projecten werden geselecteerd en tijdens de academische opening van de hogeschool op 21 september werd de ultieme stemming gehouden. De studenten van de bachelor Kleuteronderwijs van de campus Hertogstraat in Leuven gingen met de Award aan de haal en kregen een cheque van 2500 euro.

100 kleuters uit kwetsbare gezinnen kregen net voor de grote vakantie een doos bomvol laagdrempelig spelmateriaal: vandaar de naam van het project Sunshine in a box. De studenten van de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs van Leuven wilden daarmee de leerachterstand van kinderen in kansarmoede tegengaan.

De studenten namen dit engagement vanuit de studentenparticipatie naar aanleiding van de lockdown van scholen. “We wilden een concrete actie op poten zetten om de achterstand bij kleuters te beperken,” stelt Lies Asselbergs. “Het idee van de dozen gevuld met educatief materiaal, haalden we uit onze stages, maar ook uit de vakliteratuur. Daar merkten we dat kinderen vaak een achterstand oplopen tijdens de vakantieperiode. Het gaat dan vooral om kinderen uit kansarme gezinnen. In een stad zoals Leuven is dat probleem nog net wat groter.”

De studenten slaagden erin om heel wat sponsoring te werven en zochten voor de distributie van de boxen samenwerking met Fabota, de kinderwerking van Buurtwerk 't Lampeke vzw in Leuven.  Zo kwamen einde juni de boxen terecht bij 100 gezinnen met kleuters die de spelmaterialen het meest nodig hebben. Lieven Verlinde van kinderwerking Fabota is bijzonder dankbaar. “Spelen is leren, zeker bij kleuters. Voor kinderen waar het aantal speelse prikkels thuis beperkt is, is dit soort dozen fantastisch.” De studenten willen de cheque die ze nu krijgen van de hogeschool, verder investeren in het project.

Meer info:

 

Ook interessant