Beweging op school

Derdejaarsstudenten werkten mee aan het project: een bewegingsgezinde school. Ze organiseerden in een school een grote bewegingsdag voor alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Met een groot en gevarieerd parcours, een oriëntatieloop en vele andere activiteiten was het een dag vol beweging en plezier.

Samen onderwijs maken

moving minds in actie

Enkele studenten ontwikkelden een lessenpakket rond het leven van vluchtelingen. Leerlingen kennen soms alleen maar de clichés en daar brachten de studenten verandering in. De studenten leerden samen onderwijs ontwikkelen in verschillende leergemeenschappen. Met de leraren van een basisschool stippelden ze een beleid rond vluchtelingen uit. Ze schreven samen een eigen visie op onderwijs en de maatschappij.

Stage buiten school

In semester 2 lopen eerstejaarsstudenten stage buiten het onderwijs. Ze helpen mensen in armoede, vluchtelingen, kinderen met moeilijke thuissituaties ... Zo leren studenten met een brede en constructieve blik naar de wereld kijken en voelen ze zich mee verantwoordelijk voor een verbonden en rechtvaardige samenleving.

Of wat dacht je van een fantastische inleefstage van 2 weken in het zonnige Marokko?