Bestuursorgaan | UCLL

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestuurt de hogeschool en beschikt hiertoe over ruime bevoegdheden. Deze raad beslist o.m. over de besteding van de middelen voor onderwijs, onderzoek, dienstverlening en studentenbeleid, en bewaakt de kwaliteit. Samenstelling vanaf 1 november 2022 (beslissing Algemene vergadering 27-10-22)

Jan Schrijnemakers (voorzitter)
Jos Clijsters (ondervoorzitter)
Marc Vandewalle (algemeen directeur - afgevaardigd bestuurder)
Frank Baert
Roger Haest
Anny Jans
Mieke Molemans
Tine Baelmans
Chris Van Geet
Marianne Vael
Dominique Degreef
Ivo Clerix
Arjan Ooms (student)
Brenda Blarings (student)

Genodigden:
Sebastiaan Deryckere (regeringscommissaris)

Waarnemer-studenten:
Arno Barré
Julian Huybrichs

 

Secretaris: Marie-Ann De Rynckmarieann.derynck@ucll.be, +32 16 37 57 50

Directieteam

Het directieteam is bevoegd voor het dagelijks bestuur en beheer van de hogeschool, en is als volgt samengesteld:

  • Algemeen directeur: Marc Vandewalle
  • Programmadirecteur Gezondheid: Toon Quaghebeur
  • Programmadirecteur Lerarenopleiding: Greet Decin
  • Programmadirecteur Management: Kim Plevoets
  • Programmadirecteur Technologie: Maggy Timmermans
  • Programmadirecteur Welzijn: Joke Maes
  • Directeur Research & Expertise: Pieter Willems
  • Directeur Ondersteuning: Stefan Verheyden

Jan Withofs, hoofd Dienst Marketing en Communicatie, woont de vergaderingen bij.

Secretaris: Marie-Ann De Rynck, marieann.derynck@ucll.be, +32 16 37 57 50