Eerste driedaagse op 19-21/10/2022

Met een residentiële driedaagse nemen we de studenten mee op een inspirerende roadtrip van ervaren, verdiepen en verbinden aan theorie, om tenslotte met een trainingsopdracht zelf aan de slag te gaan. Volgende doelen staan voorop:

 • de deelnemers verwerven de basisconcepten van ervaringsleren en ontwikkelen van eigen praktijktheorie over ervaringsleren
 • de deelnemers kennen active reviewing en kunnen dit toepassen
 • de groep evolueert naar een groep waarin ervaringsleren mogelijk is
 • de ervaringen in de driedaagse bieden een mix van praktijk en theorie dat later in de lessen verder uitgediept kan worden
 • deelnemers kennen de opdracht en verdelen zich in werkgroepen

Tweede driedaagse op 21-23/12/2022

In deze driedaagse voeren de studenten hun trainingsopdracht uit, krijgen ze feedback en verbinden hun praktijktheorie met de dominante theorieën over ervaringsleren. Volgende doelen staan voorop:

 • deelnemers kunnen een welgekozen activiteit ontwerpen en begeleiden, dit gepast faciliteren met begeleidersinterventies om alzo ervaringsleren mogelijk te maken
 • ze krijgen feedback op hun keuze, uitvoering en motivatie van activiteit en reflectie. Vanuit deze feedback wordt de theorie over ervaringsleren in overleg verder verfijnd.
 • ze krijgen feedback op hun begeleidersinterventies en gaan hiermee aan de slag
 • ze kennen de opdracht van het reflectieverslag

Tweedaagse op 29-30/05/2023

In deze tweedaagse presenteert elke projectgroep het wedervaren van hun project en de vrucht van hun reflecties.  Volgende doelen zijn te onderscheiden:

 • deelnemers kunnen verwoorden wat ze hebben geleerd over hoe je ervaringsleren inzet in de werkcontext, met de doelgroep, met de werkvorm van hun project
 • ze kunnen zichzelf als begeleider van ervaringsleren inschatten
 •  ze leren van andere projectgroepen en vervolledigen hun actietheorie van ervaringsleren

Buiten de workshops en meerdaagsen

Dit is tot een minimum beperkt om tot een vruchtbare combinatie werk-opleiding te komen:

 • in duo werk je een activiteit met reflecties uit, die je op de trainingsdriedaagse begeleidt
 • schrijven van een bondig reflectieverslag
 • ontwikkelen en geven van een ervaringsgerichte workshop van minimaal één dag aan een doelgroep, bij voorkeur in de eigen werksetting (project)
 • voorbereiden van een korte workshop over je leerproces