Postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen

Veel organisaties realiseren hun maatschappelijke doelstellingen via groepswerk. Denk maar aan leefgroepen, klasgroepen, teams, actiegroepen, projectgroepen, zelfhulpgroepen, supervisiegroepen en leergroepen. Het postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen versterkt het professioneel handelen van deze groepsbegeleiders met het oog op het gelijktijdig realiseren van groei bij groep én individu.

Met dit postgraduaat versterken we groepsbegeleiders in ervaringsleren, om hun groep en elk groepslid vooruit te helpen in hun ontwikkeling. Drie focussen geven kleur aan ervaringsgericht ontwikkelen in groepen:

  1. We verbreden de actiemogelijkheden van ervaringsleren door naast outdoor & adventure ook in te zetten op muzisch werken, werken met paarden, koken, creatief en beeldend werken, sport, natuurbeleving en werken met dynamics.
  2. Je leert werken met innoverende praktijken binnen het brede veld van ervaringsleren.  Via begeesterende lesgevers en projectwerk in de tweede module ga je hiermee aan de slag.
  3. Ten slotte maken we van dit postgraduaat zelf een sterke ervaringsgerichte leeromgeving. We realiseren zoveel mogelijk ervaringsleren binnen een opleidingscontext: keuze voor drie meerdaagsen, inspirerende lesgevers uit de praktijk, projectwerk op de werkvloer met coaching. We begrenzen het studiewerk tot de aangegeven sessies, zo kiezen we bewust niet voor leergroepen buiten de lessen.

Wie ben jij?

Iedereen die wil groeien in het begeleiden van groepen vanuit een ontwikkelingsperspectief en hier enige ervaring in heeft vanuit werk, stage of een vrijetijdsengagement.  Dit postgraduaat sluit aan bij de bacheloropleidingen sociaal werk, orthopedagogie, sociale readaptatiewetenschappen en lerarenopleiding.

Voorkennis

  • Ervaring hebben in het begeleiden van groepen vanuit een ontwikkelingsperspectief. Dit kan in werk, stage of vrijetijd zijn.
  • In staat zijn om het ervaringsleren te ontdekken in andere contexten, met andere actievormen.

Flyer postgraduaat ervaringsgericht ontwikkelen in groepen

Studiekalender 2022 - 2023

Dit postgraduaat bestaat uit twee modules en is opgebouwd als een ervaringsgericht leertraject.
Vanuit ervaring werk je aan een project, binnen de eigen werkomgeving waarvoor je bouwstenen krijgt.

OPGELET: Eerstvolgende editie van dit postgraduaat start Academiejaar 2024-2025

Module 1 (basic)
Openvouwen
Evaluatieactiviteiten module 1
Openvouwen
Module 2 (divers)
Openvouwen
Evaluatieactiviteiten module 2
Openvouwen

Graag nog wat meer info? Check onze programmagids.

Studenten aan het woord

Deze opleiding doet me wat, ze confronteert, ze pleziert en beklijft, ze frustreert soms, ze zet aan tot nadenken, tot leren, maar ze doet me bovenal erg veel deugd.

Rembert De Geest, Vormingswerker en projectverantwoordelijke OKAN After School Mechelen

Ervaringsgericht ontwikkelen
Tijdens heel de opleiding werd ik aangenaam geprikkeld om mijn eigen begeleidersstijl en het effect op de groep daarvan te exploreren. Op welke manier ben ik verbaal en non-verbaal aanwezig als begeleider?

Michaël Lorman, Vormingswerker/trainer De Uitdaging Genk

De inspirators van de eerste module?

Joris Piot, lector UCLL, is de centrale lesgever doorheen dit leertraject. Hij is al jaren actief als ervaringsgerichte trainer voor groepen uit jeugdhulp, onderwijs, jeugdwerk, welzijn, sociaal culturele organisaties, bedrijven en KMO’s, eerst als freelance trainer bij Outward Bound Belgium, later in eigen naam. Hij leerde Vlaanderen kennismaken met Active Reviewing, een reflectiemethodiek die hij nog steeds verder uitbouwt. Joris bewaakt de rode draad doorheen de opleiding. Zo neemt hij deel aan alle workshops en begeleidt hij zelf de startdag, de workshop groepsdynamica en de drie meerdaagsen.

Jan Stevens en Helga Houtmeyers zijn reeds 20 jaar werkzaam op afdeling Rehabilitatie binnen  het OPZC Rekem. Als ergotherapeut en psychiatrisch verpleegkundige begeleiden ze mensen met een psychotische kwetsbaarheid vaak gepaard met een afhankelijkheidsproblematiek. In 2012 starten ze het project Walk On, om zo de chronische patiënt terug in actie te krijgen, maar zeker ook in verbinding. Een eerste aanzet tot ervaringsgericht leren. In het Postgraduaat Ervaringsgericht Ontwikkelen in Groepen ontdekte ze andere toepassingsvormen, waarmee ze aan de slag gingen met zowel patiënten als begeleiders en dit instellingsbreed. Ze nemen jullie op donderdag 10 november graag mee in hun leerproces dat tot op heden nog in volle ontwikkeling is.

Carl Vlems en Jo Dens werken sinds 2002 binnen de Bijzondere Jeugdbijstand met jongeren uit problematische opvoedingssituaties waar zij naast het begeleiden van diverse ervaringsgerichte trajecten met jongeren, ook het personeel in de Gemeenschapsinstelling De Kempen in ervaringsleren opleiden. Na het volgen van het Postgraduaat Ervaringsgericht Ontwikkelen in Groepen verbreden ze hun samenwerking verder met Learning Path, waar ze organisaties versterken in het leren van en met elkaar vanuit een focus op duurzame verandering. Op vrijdag 25 november zijn zij de enthousiaste gidsen in een zoektocht naar vernieuwende, inspirerende activiteiten.

Bert Vandenbussche is docent kunstgeschiedenis aan LUCA School of Arts én freelance trainer ervaringsleren voor Outward Bound. Als editor van het boek ‘Holding the Space – Facilitating reflection and inner readiness for learning’ (2016) en co-editor van een boek in progress over ‘Denken in Groepen’ kent reflectie voor hem weinig geheimen. Op vrijdag 9 december neemt hij je mee in de wereld van reflectie. Je ervaart reflectiewerkvormen, reviewt dit, koppelt dit aan theorie, om vervolgens toepassingsmogelijkheden in je praktijk te verkennen.

De pioniers van de tweede module?

Eva Van Eynde is pedagogische coördinator van circusschool Circolito. Daarnaast werkt ze al jaren als docent en speler bij het improvisatietheaterhuis Inspinazie. In haar werk met groepen past ze improvisatietheater toe als kunst, methode en filosofie.  Vanuit speelsheid, veiligheid en durf brengt ze onderliggende beweegredenen in groepen naar boven. Op vrijdag 3/2 ervaar je dit spelenderwijs om daarna samen de mogelijkheden van deze werkvorm te exploreren voor ervaringsleren.

Luk Peeters scherpt al meer dan 30 jaar mondiaal zijn expertise in ervaringsleren aan. Begonnen als trainer bij Outward Bound voor diverse doelgroepen, opleider Gestalt, medeoprichter van het touwenparcoursbedrijf Exponent, extra specialisatie in dramatische werkvormen en het ongestructureerd groepswerk als ervaringsleerinstrumenten. Op vrijdag 17 februari gaat Luk aan de slag met forumtheater. Vanuit deze opgedane ervaringen exploreert hij samen met de groep de vereiste begeleidershouding en -interventies bij ervaringsleren.

Ruth Vandekerkhove werkt voor Alba vzw waar ze krachtgerichte ervaringstrajecten voor jongeren opzet. Daarnaast heeft haar passie voor bewegend begeleiden vorm gekregen in haar eigen organisatie ‘Veer & Vlam’. Via massages, lichaamswerk, wandelen, de methodiek ‘rots en water’, natuurbeleving en creatieve werkvormen begeleidt ze mensen in hun persoonlijk groeiproces. Op 3/3 beweeg je samen met haar doorheen deze verschillende mogelijkheden van ervaringsleren.

Tanja de Jong werkt sinds 2002 als groepsbegeleidster in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van UZ Leuven. Al enkele jaren specialiseert ze zich in het toepassen van ervaringsleren in combinatie met het ARC-model. Hoe kan een bos, een wandeling, een uitdagende oefening in de binnentuin iets positief te weeg brengen bij deze kinderen en jongeren? En hoe kan je ervaringsleren implementeren binnen een organisatie. Als een gedreven pionier neemt ze je op 17/3 ervaringsgericht mee in haar verhaal.

Campus Sociale School Heverlee

Praktische info

OPGELET: 
Eerstvolgende editie van dit postgraduaat start Academiejaar 2024-2025

 

Workshops

De workshops zijn op vrijdagen van 9u30 tot 16u30. Vier workshops vinden plaats in de fijne zaal Inspinazie, Opvoedingsstraat 19 te 3001 Heverlee, op 5 minuten wandelen van het station van Leuven. Voor de andere workshops gaan we op bezoek  bij de pioniers. Koffie, thee, water wordt voorzien, voor het middagmaal zorg jezelf.

Coaching

In elke module kan een training/projectgroep beroep doen op twee coachingsmomenten ter ondersteuning van hun groepsopdracht. Een coachingsmoment bedraagt een half uur en wordt begeleid door Joris Piot. Deze momenten kunnen aansluitend op de workshops georganiseerd worden, weliswaar op afspraak.

Residentiële dagen

De twee- en driedaagsen vinden plaats op De Kluis in St-Joris-Weert.
We verblijven in het hoofdgebouw en werken in De Blokhut.
Start om 9.30 uur, einde om 16.30 uur.

Koffie en maaltijden zijn voorzien in de cursusprijs. Gelieve matrasovertrek, kussensloop, slaapzak, wasgerief en handdoek te voorzien. Neem je cursusmateriaal mee. We werken zowel binnen als buiten, voorzie je hierop volgens het  Noorse gezegde ‘er is geen slecht weer, er zijn enkel slechte kleren!’

Kostprijs

Richtprijs €2.200 - Het is eveneens mogelijk gebruik te maken van het Vlaams Opleidingsverlof (het vroegere Educatief Verlof).  Bij 14 deelnemers sluiten wij de inschrijvingen.

Toelatingsformulier

Heb je interesse? Vul het toelatingsformulier in. 
Over de verdere inschrijfprocedure berichten we later.

Indicates required field

 

Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Joris Piot
Coördinator Postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
Valerie Sysmans
Praktische administratie
Sandra Devleminck
Opleidingsverantwoordelijke Postgraduaten Welzijn SSH