Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen | UCLL

Postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen

Veel organisaties realiseren hun maatschappelijke doelstellingen via groepswerk. Denk maar aan leefgroepen, klasgroepen, teams, actiegroepen, projectgroepen, zelfhulpgroepen, supervisiegroepen en leergroepen. Het postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen versterkt het professioneel handelen van deze groepsbegeleiders met het oog op het gelijktijdig realiseren van groei bij groep én individu.

Met dit postgraduaat versterken we groepsbegeleiders in ervaringsleren, om hun groep en elk groepslid vooruit te helpen in hun ontwikkeling. Drie focussen geven kleur aan ervaringsgericht ontwikkelen in groepen:

  1. We verbreden de actiemogelijkheden van ervaringsleren door naast outdoor & adventure ook in te zetten op muzisch werken, werken met paarden, koken, creatief en beeldend werken, sport, natuurbeleving en werken met dynamics.
  2. Je leert werken met innoverende praktijken binnen het brede veld van ervaringsleren.  Via begeesterende lesgevers en projectwerk in de tweede module ga je hiermee aan de slag.
  3. Ten slotte maken we van dit postgraduaat zelf een sterke ervaringsgerichte leeromgeving. We realiseren zoveel mogelijk ervaringsleren binnen een opleidingscontext: keuze voor drie meerdaagsen, inspirerende lesgevers uit de praktijk, projectwerk op de werkvloer met coaching. We begrenzen het studiewerk tot de aangegeven sessies, zo kiezen we bewust niet voor leergroepen buiten de lessen.

Wie ben jij?

Iedereen die wil groeien in het begeleiden van groepen vanuit een ontwikkelingsperspectief en hier enige ervaring in heeft vanuit werk, stage of een vrijetijdsengagement.  Dit postgraduaat sluit aan bij de bacheloropleidingen sociaal werk, orthopedagogie, sociale readaptatiewetenschappen en lerarenopleiding.

Voorkennis

  • Ervaring hebben in het begeleiden van groepen vanuit een ontwikkelingsperspectief. Dit kan in werk, stage of vrijetijd zijn.
  • In staat zijn om het ervaringsleren te ontdekken in andere contexten, met andere actievormen.

 

Studiekalender 2024 - 2025

Dit postgraduaat bestaat uit twee modules en is opgebouwd als een ervaringsgericht leertraject.
Vanuit ervaring werk je aan een project, binnen de eigen werkomgeving waarvoor je bouwstenen krijgt.

 

Module 1 (basic) - najaar 2024
Openvouwen
Evaluatieactiviteiten module 1
Openvouwen
Module 2 (divers) - voorjaar 2025
Openvouwen
Evaluatieactiviteiten module 2
Openvouwen

Graag nog wat meer info? Check onze programmagids.

Studenten aan het woord

Deze opleiding doet me wat, ze confronteert, ze pleziert en beklijft, ze frustreert soms, ze zet aan tot nadenken, tot leren, maar ze doet me bovenal erg veel deugd.

Rembert De Geest, Vormingswerker en projectverantwoordelijke OKAN After School Mechelen

Ervaringsgericht ontwikkelen
Tijdens heel de opleiding werd ik aangenaam geprikkeld om mijn eigen begeleidersstijl en het effect op de groep daarvan te exploreren. Op welke manier ben ik verbaal en non-verbaal aanwezig als begeleider?

Michaël Lorman, Vormingswerker/trainer De Uitdaging Genk

De inspirators van de eerste module?

Joris Piot, lector UCLL, is de centrale lesgever doorheen dit leertraject. Hij is al jaren actief als ervaringsgerichte trainer voor groepen uit jeugdhulp, onderwijs, jeugdwerk, welzijn, sociaal culturele organisaties, bedrijven en KMO’s, eerst als freelance trainer bij Outward Bound Belgium, later in eigen naam. Hij leerde Vlaanderen kennismaken met Active Reviewing, een reflectiemethodiek die hij nog steeds verder uitbouwt. Joris bewaakt de rode draad doorheen de opleiding. Zo neemt hij deel aan alle workshops en begeleidt hij zelf de startdag, de workshop groepsdynamica en de drie meerdaagsen.

Tine Vercauteren en Tom Fruytier werken beiden voor De Knoop (vzw Lia), een inspirerende dagbestedingswerking die alle mogelijke ervaringsgerichte activiteiten aanbiedt om jongeren terug te verbinden met zichzelf, elkaar en hun omgeving. Na het volgen van dit postgraduaat bouwden ze gedreven hun aanbod uit naar teambegeleidingen in onderwijs en jeugdhulp. Op vrijdag 8 november zijn zij de enthousiaste gidsen in een wervelende zoektocht naar afgestemde, impactrijke  activiteiten.

Bert Vandenbussche is docent kunstgeschiedenis aan LUCA School of Arts én freelance trainer ervaringsleren voor Outward Bound. Als editor van het boek ‘Holding the Space – Facilitating reflection and inner readiness for learning’ (2016) en co-editor van een boek in progress over ‘Denken in Groepen’ kent reflectie voor hem weinig geheimen. Op vrijdag 22 november neemt hij de groep actief mee in de wereld van reflectie. Van korte reviewvragen naar diepgaande reflecties. Van individuele naar groepsreflecties.

Nathalie Van Renterghem pioniert met het improvisatietheatergezelschap Inspinazie in het vertalen van improvisatieprincipes naast de scène. Na enkele jaren in het onderwijs werd ze  improvisatiespeler en -trainer, in combinatie met conflictbemiddelaar (in organisaties) en procesbegeleider in teams. Improviseren is voor haar dan ook niet alleen een kunst en een praktijk, maar ook een filosofie. Dit lees je in haar boek ‘Improviseren, communiceren zonder voorschrift’.

Op vrijdag 6/12  gaan we onderzoeken hoe je improvisatieprincipes kan inzetten in je ervaringsgerichte activiteiten en begeleidersattitudes in je werk met groepen. 

De pioniers van de tweede module?

Luk Peeters scherpt al meer dan 30 jaar mondiaal zijn expertise in ervaringsleren aan. Begonnen als trainer bij Outward Bound voor diverse doelgroepen, opleider Gestalt, medeoprichter van het touwenparcoursbedrijf Exponent, extra specialisatie in dramatische werkvormen en het ongestructureerd groepswerk als ervaringsleerinstrumenten.

Op donderdag 13 februari gaat Luk aan de slag met forumtheater. Vanuit deze opgedane ervaringen exploreert hij samen met de groep de vereiste begeleidershouding en -interventies bij ervaringsleren

Wim Havaux is coördinator van Centrum Molenmoes (dagbesteding voor kwetsbare jongeren) en ervaringsgericht trainer voor Outward Bound. In 2020 ontdekte hij de kracht van Ervaringsleren-Coaching-Fotografie tijdens een project voor Horizon, bijzondere jeugdzorg  organisatie in Alphen aan De Rijn. Als ervaringsgerichte fotograaf ging hij met 8 jongeren aan de slag om een expo op te zetten met als titel “Wie ben ik en hoe wil ik dat de wereld naar me kijkt”. Sindsdien verkent Wim enthousiast de mogelijkheden van de combinatie fotografie en ervaringsleren.

Op donderdag 27/2 heet hij de groep welkom in Centrum Molenmoes voor een actieve zoektocht naar de mogelijkheden van fotografie voor ervaringsleren.

Heleen Vertommen is orthopedagoge en horse reflected coach. Ze werkt voor SHERPA (vzw Sporen) en verweeft in haar wekelijkse Kalmâne ateliers en coachingpraktijk  jeugdhulp met haar passie voor ezels en mindfulness.

Heleen ontvangt de groep in haar wei in Kumtich op donderdag 13 maart waar ze het werken met ezels laat ervaren. Ze brengt handzame kaders en haar ervaring binnen bij het werken met dieren in jeugdhulp én buurtwerk.

 

Mieke Gielen is circustrainer en pedagogisch coördinator van El Circo d’Ell Fuego. Ze gaf  mee vorm aan Tarmak, een circusaanbod voor kinderen en jongeren met een uitdagende thuissituatie. Martine Rymenants is klinisch psychologe, experiëntieel ontwikkelingsgerichte psychotherapeute, outdoortherapeute en supervisor. Beiden volgden het eerste postgraduaat ‘ervaringsgericht ontwikkelen in groepen’ en gingen hiermee actief aan de slag binnen hun werkingsgebied.

Op donderdag 20 maart onthalen Martine en Mieke de groep in de Antwerpse circusschool ECDF. Met kleine en grotere circusoefeningen gaan ze dieper in op de onbegrensde mogelijkheden voor individu en groep die circus en ervaringsleren voor elkaar in petto hebben. Bovendien toont Martine hoe je de principes van traumasensitief werken kan toepassen binnen ervaringsleren.

Campus Sociale School Heverlee

Praktische info

Workshops

De workshops van module 1 zijn steeds op vrijdagen van 9u30 tot 16u30 en vinden plaats in de fijne zaal Inspinazie, Opvoedingsstraat 19 te 3001 Heverlee, op 5 minuten wandelen van het station van Leuven.
De workshops van module 2 zijn steeds op donderdag van 9u30 tot 16u30 en vinden plaats bij de pioniers. Koffie, thee, water wordt voorzien, voor het middagmaal zorg jezelf.

Coaching

In elke module kan een training/projectgroep beroep doen op twee coachingsmomenten ter ondersteuning van hun groepsopdracht. Een coachingsmoment bedraagt een half uur en wordt begeleid door Joris Piot. Deze momenten kunnen aansluitend op de workshops georganiseerd worden, weliswaar op afspraak.

Residentiële dagen

De twee- en driedaagsen vinden plaats op De Kluis in St-Joris-Weert.
We verblijven in het vernieuwde Berkenhof.
Start om 9.30 uur, einde om 16.30 uur.

Overnachting, maaltijden en koffie zijn voorzien in de cursusprijs. Gelieve matrasovertrek, kussensloop, slaapzak, wasgerief en handdoek te voorzien. Neem je cursusmateriaal mee. We werken zowel binnen als buiten, voorzie je hierop volgens het  Noorse gezegde ‘er is geen slecht weer, er zijn enkel slechte kleren!’

Kostprijs

Richtprijs €2.300 - Het is eveneens mogelijk gebruik te maken van het Vlaams Opleidingsverlof (het vroegere Educatief Verlof).  Bij 15 deelnemers sluiten wij de inschrijvingen.

Toelatingsformulier

Heb je interesse? Vul het toelatingsformulier in. 
Over de verdere inschrijfprocedure berichten we later.

Indicates required field

 

Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Joris Piot
Coördinator Postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
Katia Verheyen
Praktische administratie