Finalisatie leertraject in de systemische counseling | UCLL

Postgraduaat Finalisatie leertraject in de systemische counseling

Over deze opleiding

Aansluitend op twee thematische postgraduaten, kan je een derde postgraduaat ‘Finalisatie leertraject in de systemische counseling volgen. Dit postgraduaat wordt alternerend georganiseerd door de betrokken hogescholen.  Volgend academiejaar 2022-2023 door de Hogeschool KdG.  

Dit 'finalisatie' postgraduaat  bestaat uit groepssupervisie en een eindwerk, met als doel integratie van theorie, methoden en je eigen stijl als counselor.

Wie ben je?

De vereiste vooropleiding van het leertraject  in de Systemische Counseling is een bachelor- of masterdiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma in één van volgende studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, geneeskunde, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. 

Je werkt als hulpverlener en hebt twee thematische postgraduaten met succes beëindigd en je wil je verder bekwamen tot een systemisch counselor

Het gehele leertraject moet je binnen 5 jaar afronden. Deze periode is congruent met de eisen voor erkenning tot systeemcounselor van de Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeemcounseling .

Studieprogramma

Dit postgraduaat bestaat uit twee op elkaar aansluitende delen, namelijk een intensieve groepssupervisie en een eindwerkZelfwerkzaamheid; het monitoren van het eigen leerproces in de eigen praktijk én een synthetiserend vermogen (integratie leerstof) staan in dit onderdeel van het leertraject op de voorgrond. 

Je wordt gestimuleerd om een eigen stijl als counselor te vinden, kritisch te reflecteren op de eigen werkcontext, het counselingproces, je  attitude en de effecten daarvan op cliënten.

Je gaat met feedback uit de supervisie aan de slag en bent  in staat om impasses te signaleren en te werken met je innerlijke dialoog.  Op basis hiervan schrijf je  een eindwerk waarin je verslag doet van een counselingproces. In dit werkstuk toon je  dat je de theorie en methoden uit het leertraject, geïntegreerd hebt tot een eigen systemische vorm van counselorschap.  

In het totaal gaat het over 12 bijeenkomsten, verdeeld over 8 dagen supervisie (48 uur) en 4 dagen (24 uur) werkstukbespreking in groep. 

Vakken en studiepunten Openvouwen

Praktische info

Locatie

De opleiding vindt plaats in de gebouwen van Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen. 

Lesdagen

Worden nog bekend gemaakt.

Extra

Studiegeld: Wordt nog bekend gemaakt

Op het einde van de opleiding verwerf je het getuigschrift ‘Postgraduaat Finalisatie leertraject in de systemische counseling ’

Voor postgraduaten zijn het Onderwijs- en examenreglement van Hogeschool UCLL van toepassing. Daarnaast is voor de opleidingen en opleidingsonderdelen de programmagids (en eventueel  de aanvulling) van toepassing.  

Voor informatie over het programma kan je terecht bij : 
Sarah Vanderhofstadtsarah.vanderhofstadt@iaac.eu (contactpersoon Interactie-academie) 

Voor administratieve vragen  kan je terecht bij: 
Katia Verheyen  - Katia.verheyen@ucll.be (Contactpersoon Hogeschool UCLL) 

Je kan inschrijven na het behalen van twee thematische postgraduaten systemische counseling.  

Voor je kan inschrijven, dien je eerst een intakegesprek te doen, daarvoor klik je op onderstaande knop.

Na dit intakegesprek en positieve evaluatie kan je je hier inschrijven.  Na inschrijving ben je student aan de Hogeschool UCLL met alle rechten en plichten. De onderwijsactiviteiten vinden in principe steeds plaats bij de Interactie-Academie.  

Finalisatie leertraject in de systemische counseling, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Sarah Vanderhofstadt
Programmaverantwoordelijke