Geestelijke gezondheid kinderen en jongeren | UCLL

Geestelijke gezondheid kinderen en jongeren, iets voor jou?

Puzzel Postgraduaat GGZ kinderen en jongeren

Wat?

De voortdurend evoluerende context van de kinder- en jeugdhulpverlening zet begeleiders voor boeiende uitdagingen in klinisch redeneren, persoonlijk leiderschap en samenwerken.

Wie?

Behaalde je reeds een diploma in de gezondheids-en/of welzijnszorg, ben je minstens 1 jaar werkzaam in de kinder- en jeugdhulpverlening en zoek je naar verdieping in het begeleiden van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren? Dan is dit postgraduaat iets voor jou! 

De deelnemersgroep is interdisciplinair. Na kennismakingsgesprekken wordt een leergroep van 16 deelnemers samengesteld. EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over 'eerder verworven kwalificaties'  op basis van andere vervolgopleidingen.

Modules

Kinderpsychiatrie: inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren(vaste mod)
Openvouwen
Begeleiden in groei, groeien in begeleiden (vaste module)
Openvouwen
Interprofessioneel gelijkwaardig samenwerken (vaste module)
Openvouwen
Portfolio (vaste module)
Openvouwen

Campus Gasthuisberg

Praktisch?

Wanneer?

Het PG Gespecialiseerd in GGZ Kinderen en Jongeren start tweejaarlijks en loopt ook over twee academiejaren. 

 • Vaste lesdag op donderdag of vrijdag
 • Eerste academiejaar: 8 volle dagen en 12 halve dagen
 • Tweede academiejaar: 6 volle dagen 

Enkel de module inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren ism KU Leuven (5SP) start wel jaarlijks op.

Meer info?

hilde.rombauts@ucll.be

kostprijs?

440 euro per module/ 5 studiepunten

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

Bijzondere beroepstitel!

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de Geestelijke Gezondheid en psychiatrie" aan te vragen, dan kan je in dit modulair systeem ook je programma verder uitrollen met 30 studiepunten klinisch onderwijs, aanvullende leerinhouden of eigen keuzes tot 60 studiepunten:

 • Psychopathologie (5SP)
 • Motivationele gespreksvoering (5SP)
 • Crisispsychiatrie (5SP)
 • Herstelondersteunende zorg (5SP)
 • Kinderpsychiatrie (5SP)
 • Klinisch onderwijs I (10SP)
 • Klinisch onderwijs II (10SP)
 • Klinisch onderwijs III (10SP)
 • Vrij te kiezen module (5SP)

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. 

Geestelijke gezondheid kinderen en jongeren, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Hilde Rombauts
Coördinator Postgraduaat Geestelijke gezondheid kinderen en jongeren